Din styrelse för Fibernät Gotland 2023

Bernt Pettersson
070-684 4248

Ordförande
Jag heter Bernt Pettersson och kommer ursprungligen från en gård i Lokrume. Men sen blev det ett kringflackande liv där vi bodde på 17 olika platser innan vi till slut landade i Akebäck för 42 år sedan.
Vi, är jag och min livskamrat  Gun  som jag har haft glädjen att få bo tillsammans med i 50 år. Vi har två döttrar  varav en bor i Norge och den andra har äntligen flyttat tillbaka till Gotland. 
De  har  tillsammans 4 barnbarn som sprider mycket lycka och ibland tycker att morfar är det bästa som finns.

Eftersom jag numera  är pensionär kan jag styra min tid och framförallt göra sådant som är roligt och känns rätt att jobba med.
Roligt är till exempel badminton och att vistas ute i naturen. Det som känns  rätt är att jobba med är digital kommunikation och även den nödvändiga energiomställningen där jag och några andra ”nördar” arbetar med ett projekt  som handlar om  energilagring i vätgas.

Jag har under lång tid varit revisor för Fibernät Gotland  och ordförande för fiberföreningen i Akebäck. Vid Fibernät Gotlands årsstämma blev jag vald till ordförande  vilket jag är mycket stolt över.
Föreningen  är viktig för att vi långsiktigt skall vara ägare till vår egen digitala motorväg.
Alla fiberföreningar på Gotland är sedan en tid inne i en driftsfas som kanske inte alltid  är så spännande och glamorös, men nog så viktig. Det är min övertygelse att den bästa affären för alla våra 10 000 abonnenter som är anslutna i våra medlemsföreningarna är att vi även i fortsättningen äger och driver våra nät.
Jag tror att Fibernät Gotland  är ett bra forum och stöd för samarbete och att vi tillsammans kan utveckla  verksamheten.

Eva Andersson
073 322 0232

Vice ordförande
Jag heter Eva Andersson och bor i Bro socken där jag var ordförande i Bredband Bro under 9 år, en tid som gav mycket kunskap och erfarenhet.
Småländska som flyttade till ön 2007 efter att ha köpt en liten gård tillsammans med dotter och svärson.
Pedagog till professionen och föreningsmänniska av hävd och gammal vana, har närmare 15 års erfarenhet av ekonomiska föreningar i ryggsäcken plus lika många i ideella i idrottsföreningar.
Jag har också hunnit med ett år som ledamot i Byanätsforum, ideell förening, ett år som vidgade mina vyer och jag fick ett annat och vidare perspektiv på hur landsbygden blir styvmoderligt behandlad när det gäller utvecklingen av vår digitala motorväg i Sverige,
Som ordförande för Riksbyggen Kalmarhus 13 under 8 år fick jag fick både djup och bred kunskap om ekonomiska föreningars värde och många insikter om hur viktig medlemsnyttan är i en förening.
2021 fick jag glädjen att finnas med i styrelsen hos Fibernät Gotland, och vill tillsammans med teamet värna om landsbygdens digitala motorväg.

Sekreterare

Jag heter Börje Shameti Lewin och kommer från Tingstäde och Stenkyrka. Numera bor jag i Stockholm med min fru där jag också arbetar som digitaliseringsstrateg för SKR/Inera. Jag administrerar två föreningar, nämligen Stenkyrkafiber och Algar fiber. Men jag har också stöttat många andra föreningar i olika sammanhang eftersom jag drivs av idén om kraften i samverkan, både i föreningar och i mitt dagjobb. Jag är också lärare och har delat mitt yrkesverksamma liv mellan läraryrket och IT-roller.

På fritiden spelar jag gärna tennis och lyssnar på musik. Jag och min fru reser också mycket. 

Anna Lickander

Kassör

Kurt Söderström
070-829 15 60

Ledamot

Antony Wall
070-826 13 61

Ledamot i Fibernät Gotland
Akebäcksbo sedan 1989.
Yrkeskarriär inom det dataorienterade området med tillhörande pendlande på fastlandet, därefter omskolning till Socialpedagog och arbetande inom skola, vård och omsorg.
Numera jobbar jag heltid som God man och Förvaltare.
Jag är aktiv i olika föreningar där jag har rollerna som sekreterare för Akebäck Fiberföreningen och styrelseledamot i Fibernät Gotland.
Har lämnat min uppdrag och är numer fd. sekreterare för Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare och fd. styrelseledamot/sekreterare i Akebäcks Hembygdsförening.