Fibernät Gotland

Paraplyorganisation för Gotlands fiberföreningar.

Fibernät Gotland är en paraplyorganisation till de fiberföreningar eller bolag på Gotland som äger sitt fibernät.

Vår uppgift är att stödja våra medlemmars verksamhet. Läs mer.

Här berättar vi om föreningens historia.

©Eva Gahnström

Våra visioner

Att vara ett stöd till Gotlands fiberföreningars långsiktiga utveckling.

Våra mål

Bidra till att Gotlands fiberföreningar, med fokus på säkerhet, kan fortsätta förvalta sina nät, till abonnenternas nytta.

Nyheter

Hitta senaste nyheterna i Biblioteket

Fibernät Gotlands medlemsmöte den 22 maj 2023

Här bjuder vi på en sammanfattning från tankar om digital säkerhet och vad vi alla bör tänka på.
En fråga som är rykande aktuell för såväl våra ekonomiska föreningar som för kommuner och regioner.

Här kan du ladda ner sammanfattningen som PDF.

Efterhand fyller vi på i ett arkiv, som vi tänker ska fungera som ett inspirerande bibliotek att söka kunskap i när den behövs

Våra medlemmar

Idag (2023) har föreningen 35 medlemsföreningar som i sin tur har över 10 000 abonnenter (var sjätte gotlänning).

Styrelsen 2023

Ordförande
Bernt Pettersson

Vice ordförande
Eva Andersson

Sekreterare
Börje Lewin


Kassör
Anna Lickander

Ledamot
Antony Wall

Ledamot
Kurre Söderström

Bredbandkoordinator Anne Ståhl Mousa