Bibliotek

Kunskaps och informationsbank från gamla medlemsbrev, workshops och annat smått och gott som kan vara intressant för våra medlemmar

2024-05-10
Ur innehållet
Vi presenterar vår nya Youtubekanal med en film där Bernt sammanfattar mötet och Örjan Folkeryd från BRS Networks ger repris av sin föreläsning om vad som är viktigt för säkerheten i våra fibernät.
Det blir också repris om Robust fiber och en film från Byanätsforums webinar om varför vår markavtal är så viktiga. Bernt berättar om samarbete med en ny paraplyförening i norra Dalarna.

2024-05-06
Börje Shameti Lewin insändare.
Sälj inte fibernäten och bli helt utan inflytande
Många fiberföreningar upplever någon gång att det är tungt att driva föreningen vidare.
Det kan vara lockande att sälja sitt fibernät men det är inte en bra idé. Man kan jämföra det med
att sälja sitt hus och bo kvar som hyresgäst för evigt.

De lokala fiberföreningarna – en framgångssaga
med stor ekonomi

2024-03-28
De lokala fiberföreningarna som äger sitt fibernät och har kollektiva tjänsteavtal, är en framgångssaga. Den lyfts fram i många sammanhang.
Men den har också en mycket stor ekonomisk betydelse för Gotland.

Ingen moms på fiberföreningars kapitalinsats.

2024-02-24
Den 20 februari tillkännagav Högsta Förvaltningsdomstolen sin dom om att  ekonomiska föreningars kapitalinsats inte kan beläggas med moms. 
Det innebär i klartext att fiberföreningarnas  medlemmar slipper betala moms på sin insats.
Dessutom är domen slutgiltig eftersom Högsta Förvaltningsdomstolens domar inte kan överklagas. 

Kallelse till stämma 2024 och samarbete med Region Gotland och Länsstyrelsen

2024-02-11
I det här brevet kan du läsa om:
Stämma 2024
Nytt samarbete om redundans med Region Gotland och Länsstyrelsen
Intresseundersökning om att gemensamt söka PTS bredbandsstöd
7 anledningar att välja loggbart lås till våra noder
Alla styrelseledamöter i Gotlands fiberföreningar är välkomna att prenumerera på vårt medlemsbrev.

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSMÖTE I LOKRUME

2023-10-31 
15 deltagare från 11 medlemsföreningar deltog i mötet
Ordförande Bernt Pettersson hälsade välkommen och berättade den glädjande
nyheten att Fibernät Gotland får två nya medlemmar, Tingstäde och Roma
Björke från årsskiftet.  Då blir vi 37 föreningar med över 10 500 abonnenter.

FG informerade om:
önskat samarbete med Region Gotland och Länsstyrelsen om redundans
elektroniskt lås till noderna
vikten av att besvara enkäten från PTS om man tror sig ha anslutningar som kostar mer än 40 000 SEK
inget nytt om moms på kapitalinsats
enkät om nöjd kund BRS Networks
kort information om Byanätsforums tjänster
förenkla och säkra administrationen i din förening
Storgäte – ditt digitala kontor och säkerhet online samt förmedlar länk till deras lärfilmer

Medlemsmöte om digital säkerhet

Plats: Akebäcks skola
När: Måndag 22 maj kl 18,30
I programmet:
Information om hur föreningarna kan hantera den ev moms som Skatteverket vill lägga på medlemsinsatserna.
Patrick Ryott, strateg på enheten för beredskap och säkerhetsskydd på Region Gotland informerar om vår digitala säkerhet. 
Anmäl dig i mail till Fibernät Gotland

Sammanställning från workshop 18/4 2023
Hur håller vi liv i föreningen?

Workshop där vi definierar de problem vi upplever finns i föreningarna, vilka utmaningar och hot vi kan se, för att sedan beskriva önskat läge och möjliga åtgärder

Mars 2023