Bibliotek

Kunskaps och informationsbank från gamla medlemsbrev, workshops och annat smått och gott som kan vara intressant för våra medlemmar

Medlemsmöte om digital säkerhet

Plats: Akebäcks skola
När: Måndag 22 maj kl 18,30
I programmet:
Information om hur föreningarna kan hantera den ev moms som Skatteverket vill lägga på medlemsinsatserna.
Patrick Ryott, strateg på enheten för beredskap och säkerhetsskydd på Region Gotland informerar om vår digitala säkerhet. 
Anmäl dig i mail till Fibernät Gotland

Sammanställning från workshop 18/4 2023
Hur håller vi liv i föreningen?

Workshop där vi definierar de problem vi upplever finns i föreningarna, vilka utmaningar och hot vi kan se, för att sedan beskriva önskat läge och möjliga åtgärder

Mars 2023