De första tankarna på en paraplyförening kom redan 2009 när de första fibernäten byggdes i Hejde -Väte och Grötlingbo, men det dröjde till 5 oktober 2011 innan Fibernät Gotland registrerades.

Lennart K Person blev första ordföranden.
I februari 2012 anordnades ett bredbandsforum med 70 deltagare från 30 föreningar.
Då skapades mycket av de arbetsområden som föreningen har jobbat med därefter. Då var Fibernät Gotland en synnerligen viktig aktör när det grävdes fiber över hela ön.
I fiberföreningarnas styrelser satt vanliga gotlänningar som aldrig hade arbetat med något liknande förut. Det var kunskapsöverföring i dess bästa betydelse, när de som precis hade byggt kunde ge sina erfarenheter till nystartade.
Den sista stora utbyggnaden gjordes på Fårö som nu är den största föreningen med 927 abonnenter (2023).

Efterhand har föreningarna gått över i en förvaltningsfas som har sina frågor med dokumentation, ledningsrätter, försäkringar, serviceavtal och nyanslutningar mm. Fibernät Gotland har hela tiden försökt att stödja föreningarna med möten, nyhetsbrev mm om aktuella ämnen. Idag (2023) har föreningen 35 medlemsföreningar som i sin tur har över 10 000 abonnenter (var sjätte gotlänning).

©Eva Gahnström