Om Fibernät Gotland

Föreningens verksamhet består bland annat i att:

  • Anordna medlemsmöten inom aktuella ämnen
  • Informera medlemmarna genom nyhetsbrev
  • Hålla en aktiv dialog genom föreningens Facebooksida
  • Samordna föreningar till gemensamma operatörsförhandlingar
  • Tillhandahålla avtal som föreningarna kan nyttja i sin förvaltning
  • Aktivt delta i Byanätsforums nätverk
  • Bevaka fiberföreningarnas intresse genom att verka gentemot politiker & myndigheter

Lite om vår historia