Föreningsstämma

Samtliga medlemsföreningar kallas härmed till 2020 års ordinarie föreningsstämma med Fibernät Gotland ekonomisk förening. Denna kallelse distribueras till den officiella e-postadress respektive medlemsförening rapporterat in till Fibernät Gotland. Om ni önskar ändra den så hör av er till fibernatgotland@gmail.com

Datum: 30/6 2020 kl 19.00
Plats: Sanda bygdegård (Adress; Sanda Sandgårde 196)
Vi kommer att vara utomhus på Basarplatsen vid bygdegården. Bänkar finns att sitta på, vill man ha bekvämare sittplats får man gärna ta med det själv. Vid regn blir mötet i bygdegården.

Dagordning för stämman finnas att ladda ner här.
Årsredovisning för 2019 och övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga här. För att undvika onödig smittspridning ser vi gärna att ni skriver ut dem själva hemma och tar med. En mindre upplaga finns tillgänglig på plats.
Ombudsregistrering sker på plats.
Om någon förening har en fråga ni vill väcka på föreningsstämman så ska den enligt stadgarna anmälas till styrelsen senast två veckor före stämman.

Olof Nysten kommer efter stämman att berätta om den gemensamma operatörsförhandling som har startats under våren.

Efter mötet bjuder vi också på enklare förtäring och kaffe.

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen Fibernät Gotland

Nyhetsbrev September

Byanätsforums Nationella Konferens

Som vi meddelat tidigare kommer Byanätsforum att anordna en konferens, där Fibernät Gotland står som medarrangör, som går att följa på distans. Nu är även lokal på Gotland klar.

Tid: 10 oktober kl 18
Plats: Ljusgården, Region Gotland, Visby

Mer information finner ni HÄR. Anmälan sker senast den 30:e september till info@fibernatgotland.se eller via Facebook-gruppen. Efter det nationella programmet tar ett lokalt program över där vi kommer att prata om LORA-nätet och Byanätsforums arbete med förvaltningsplaner för fiberföreningar.

Fiberkurs

Det finns ännu möjlighet att anmäla sig till fiberkursen. Sista anmälningsdag är 11:e september. Mer information finner ni på vår hemsida eller vår Facebook-grupp. Den första kvällen kommer att vara i Dalhem Bygdegård den 18:e september och den andra i Kräklingbo Bygdegård den 25:e september. Vid båda tillfällena börjar kursen kl 19. När vi är i Kräklingbo har vi fått möjlighet att titta närmare på deras fibernod.

Framtida stormöten

Nästa stormöte planeras till någon gång i november månad. Mer information kommer.

Vi i styrelsen brukar komma på ämnen till stormöten som känns aktuella och relevanta, men vad vill ni prata om? Skicka gärna in ämnen ni skulle vilja att vi tar upp eller som ni skulle vilja ta upp själva till vår e-post.

Förhandling av utgående avtal

Det börjar närma sig tiden då flera fiberföreningars avtal med operatörerna går ut. Fibernät Gotland kommer under hösten att bjuda in till möte med de föreningar vars operatörsavtal går ut under 2021 och 2022 för att se om det finns intresse att förhandla tillsammans.

Nyhetsbrev Maj 2019

Stormöte

Den 4:e juni kl 19 kommer vi att anordna ett stormöte i Halla Bygdegård. Huvudpunkten på mötet är att BRS kommer för att presentera serviceavtalet som Fibernät Gotlands styrelse har förhandlat fram. Avtalet innehåller stora nyheter, som bland annat optioner att BRS skall förvalta nätet, att  så kom om ni har möjlighet. BRS bjuder på förtäring.

Anmälan senast 31:a till fibernatgotland@gmail.com

Fiberkurs

Under hösten kommer vi åter att anordna utbildningar för styrelseledamöter i fiberföreningar. Upplägget är som tidigare med uppdelning på två kvällar, där första kvällen handlar om styrelsearbete i en ekonomisk förening och andra kvällen är mer inriktad på fiberteknik med mera. Kursen är öppen för alla ledamöter men fokus kommer att vara på att nyvalda styrelseledamöter skall lära sig vad styrelsearbetet går ut på.

Utbildningskvällarna kommer att vara 18:e och 25:e september och lokal meddelas tidigare. För att få reda på om det finns intresse av en sådan kurs ger vi ett extra incitament att anmäla sig tidigt. Den som anmäler sig innan midsommar kommer att betala 750 kr och fram till sista anmälningsdag den 11:e september kommer det att kosta 1200 kr. Lokal meddelas senare.

Byanätsforurms nationella konferens

Den 10 oktober kommer byanätsforum att anordna en nationell konferens med ett antal intressanta talare, bland annat digitaliseringsminister Anders Ygeman. För att så många som möjligt skall kunna delta kommer konferensen att gå att följa på distans. Ett av dessa ställen kommer att vara någonstans på Gotland. Ni kommer att få en mer formell inbjudan vid senare tillfälle med mer information.

Årsstämman

I april anordnade Fibernät Gotland årsstämma i Eskelhems Bygdegård. I samband med stämman presenterade Tommy Nilsson från Byanätsforum vad de gör för att stödja fiberföreningarnas arbete. Minnesanteckningarna hittar ni HÄR. Tack för alla som deltog på mötet.

Inbjudan till Föreningsstämma

Inbjudan

Årsstämma & stormöte 2 april

Eskelhems bygdegård kl 19:00

Adress: Eskelhem Bygdegården 233

 

Styrelsen för Fibernät Gotland bjuder in till årsstämma och stormöte med följande ämnen:

  • Årsstämma – se tidigare utskickad kallelse och dagordning
  • Byanätsforum – Tommy Nilsson från det rikstäckande Byanätsforum deltar för att beskriva sin verksamhet. Vi får också möjlighet att påverka vilka frågor Byanätsforum ska driva i framtiden.
  • Fri diskussion – givetvis går det också bra att ta upp andra ämnen som ni vill diskutera i vårt nätverk.

 

Eftersom vi också kommer att bjuda på fika ser vi gärna att ni skickar e-post till oss och talar om hur många som kommer från just Din förening. Skicka till: fibernatgotland@gmail.com

Inbjudan till Stormöte med mera 

Facebook grupp

För att förenkla hanteringen av information och för att ni som medlemsföreningar skall få lättare att komma åt information har Fibernät Gotland startat en Facebook-grupp. På så sätt kan ni enkelt få överblick över information och kan anmäla er till kommande evenemang. Dessutom kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till andra föreningar. Länk till gruppen finner ni längre ner i detta mail. För att det skall vara möjligt för alla styrelsemedlemmar att få tillgång till informationen framöver är det därför viktigt att ni vidarebefordrar detta till era styrelser.

Stormöte i Källunge

Tyvärr fick vi inte till något stormöte i februari, men vi satsar desto mer på stormöte i mars istället.

Tid: 19:e mars kl 19
Plats: Källunge Bygdegård

Bland punkterna på kvällen kommer att vara besök av Christer Stoltz som är beredskapschef på Region Gotland som skall prata om krisberedskapen på Gotland.

Anmälan sker i ett evenemang som är upplagd i den nyskapade Facebook-gruppen eller till info@fibernatgotland.se

Datum för Föreningsstämma

Fibernät Gotland kommer att hålla föreningsstämma den 2:a april kl 19 i Eskelhems Bygdegård. Formell kallelse kommer vid senare tillfälle i enlighet med stadgarna. Evenemanget är upplagt i Facebook-gruppen så att det går redan nu att anmäla sig. Har ni några motioner ni vill lämna in så skall de vara styrelsen tillhanda senast den 19:e mars. Som tidigare utses valberedning till stämman via ett roterande schema. Valberedningen till detta år är i full gång, men det vara en idé att nästa års valberedning är medvetna om sitt kommande uppdrag redan nu. Nästa år är det Dalhem, Bro och Levide som skall utse en person vardera att delta i valberedningens arbete.

Föreningsinventering

För att vi skall kunna fakturera korrekt serviceavgift och kunna kontaka er ber vi er att fylla i DETTA formulär. Där får ni svara på antalet aktiva anslutningar och kontaktuppgifter till föreningen och en utsedd kontaktperson. Genom att fylla i kontaktperson godkänner ni att Fibernät Gotland lagrar denna personuppgift i enlighet med GDPR.

Nyhetsbrev mars 2018

Rapport från Årsstämman

I onsdags den 21 mars hade vi årsstämma i Dalhems bygdegård. Det var förhållandevis välbesökt med totalt cirka 40 personer vilka representerade 22 medlemsföreningar. Efter stämman presenterade IP Only sin syn på hur framtidens operatörsavtal kan komma att se ut för oss i fiberföreningarna. Minnesanteckningar finner ni här: https://www.dropbox.com/s/az4woo3eyn0b4e1/Minnesanteckningar%20st%C3%A4mma%202018.p df?dl=0

Fiberkurs

I april är det återigen dags för fiberkurs för nya och gamla styrelsemedlemmar – även denna gång på Lövsta. Om ni inte haft årsstämma än går det givetvis även bra att anmäla personer som föreslagits inför er stämma. Sista anmälningsdag är 6 april. Mer info om Fiberkursen hittar ni här: https://www.dropbox.com/s/2jq6jem84hmqwaq/Inbjudan%20V%C3%A5ren%202018.pdf?dl=0

Årsrapport

Styrelsen kommer under april månad att skicka ut en enkel årsrapport som vi gärna vill att samtliga medlemsföreningar fyller i. Syftet är främst att hålla kontaktuppgifterna till er uppdaterade samt vara säkra på att vi debiterar rätt serviceavgift.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi fick ett tips ifrån Stenkyrka fiber om en bra information om hur de förhåller sig till Dataskyddsförordningen. Ni hittar den på deras hemsida: http://www.stenkyrkafiber.se/#post10
Tyvärr finns ännu ingen ny information från Bredbandsforum med riktlinjer eller liknande.

Stormöte i maj

Vi planerar för ett stormöte i maj där Bredbandsbolaget kommer att medverka och prata om deras syn på framtidens anslutningsavtal. Datumet är inte bestämt till 100% men just nu planerar vi för den 14 maj. Givetvis återkommer vi med mer exakt inbjudan senare.

Glad Påsk önskar styrelsen

Varning för bedrägeriförsök!

En medlemsförening har meddelat att de blivit utsatta för ett bedrägeriförsök. Det rör sig om ett så kallat VD-bedrägeri där bedragaren mailar kassören från en mailadress som liknar ordförandens adress. Kassören ombeds föra över pengar till ett angivet konto fortast möjligt.

Mer information om VD-bedrägeriet finner ni här: https://www.foretagarna.se/juridisk-faq/bluffakturor-och-bedragerier/vad-ar-vd-bedragerier/​