Nyhetsbrev Maj 2019

Stormöte

Den 4:e juni kl 19 kommer vi att anordna ett stormöte i Halla Bygdegård. Huvudpunkten på mötet är att BRS kommer för att presentera serviceavtalet som Fibernät Gotlands styrelse har förhandlat fram. Avtalet innehåller stora nyheter, som bland annat optioner att BRS skall förvalta nätet, att  så kom om ni har möjlighet. BRS bjuder på förtäring.

Anmälan senast 31:a till fibernatgotland@gmail.com

Fiberkurs

Under hösten kommer vi åter att anordna utbildningar för styrelseledamöter i fiberföreningar. Upplägget är som tidigare med uppdelning på två kvällar, där första kvällen handlar om styrelsearbete i en ekonomisk förening och andra kvällen är mer inriktad på fiberteknik med mera. Kursen är öppen för alla ledamöter men fokus kommer att vara på att nyvalda styrelseledamöter skall lära sig vad styrelsearbetet går ut på.

Utbildningskvällarna kommer att vara 18:e och 25:e september och lokal meddelas tidigare. För att få reda på om det finns intresse av en sådan kurs ger vi ett extra incitament att anmäla sig tidigt. Den som anmäler sig innan midsommar kommer att betala 750 kr och fram till sista anmälningsdag den 11:e september kommer det att kosta 1200 kr. Lokal meddelas senare.

Byanätsforurms nationella konferens

Den 10 oktober kommer byanätsforum att anordna en nationell konferens med ett antal intressanta talare, bland annat digitaliseringsminister Anders Ygeman. För att så många som möjligt skall kunna delta kommer konferensen att gå att följa på distans. Ett av dessa ställen kommer att vara någonstans på Gotland. Ni kommer att få en mer formell inbjudan vid senare tillfälle med mer information.

Årsstämman

I april anordnade Fibernät Gotland årsstämma i Eskelhems Bygdegård. I samband med stämman presenterade Tommy Nilsson från Byanätsforum vad de gör för att stödja fiberföreningarnas arbete. Minnesanteckningarna hittar ni HÄR. Tack för alla som deltog på mötet.

Inbjudan till Föreningsstämma

Inbjudan

Årsstämma & stormöte 2 april

Eskelhems bygdegård kl 19:00

Adress: Eskelhem Bygdegården 233

 

Styrelsen för Fibernät Gotland bjuder in till årsstämma och stormöte med följande ämnen:

  • Årsstämma – se tidigare utskickad kallelse och dagordning
  • Byanätsforum – Tommy Nilsson från det rikstäckande Byanätsforum deltar för att beskriva sin verksamhet. Vi får också möjlighet att påverka vilka frågor Byanätsforum ska driva i framtiden.
  • Fri diskussion – givetvis går det också bra att ta upp andra ämnen som ni vill diskutera i vårt nätverk.

 

Eftersom vi också kommer att bjuda på fika ser vi gärna att ni skickar e-post till oss och talar om hur många som kommer från just Din förening. Skicka till: fibernatgotland@gmail.com

Inbjudan till Stormöte med mera 

Facebook grupp

För att förenkla hanteringen av information och för att ni som medlemsföreningar skall få lättare att komma åt information har Fibernät Gotland startat en Facebook-grupp. På så sätt kan ni enkelt få överblick över information och kan anmäla er till kommande evenemang. Dessutom kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till andra föreningar. Länk till gruppen finner ni längre ner i detta mail. För att det skall vara möjligt för alla styrelsemedlemmar att få tillgång till informationen framöver är det därför viktigt att ni vidarebefordrar detta till era styrelser.

Stormöte i Källunge

Tyvärr fick vi inte till något stormöte i februari, men vi satsar desto mer på stormöte i mars istället.

Tid: 19:e mars kl 19
Plats: Källunge Bygdegård

Bland punkterna på kvällen kommer att vara besök av Christer Stoltz som är beredskapschef på Region Gotland som skall prata om krisberedskapen på Gotland.

Anmälan sker i ett evenemang som är upplagd i den nyskapade Facebook-gruppen eller till info@fibernatgotland.se

Datum för Föreningsstämma

Fibernät Gotland kommer att hålla föreningsstämma den 2:a april kl 19 i Eskelhems Bygdegård. Formell kallelse kommer vid senare tillfälle i enlighet med stadgarna. Evenemanget är upplagt i Facebook-gruppen så att det går redan nu att anmäla sig. Har ni några motioner ni vill lämna in så skall de vara styrelsen tillhanda senast den 19:e mars. Som tidigare utses valberedning till stämman via ett roterande schema. Valberedningen till detta år är i full gång, men det vara en idé att nästa års valberedning är medvetna om sitt kommande uppdrag redan nu. Nästa år är det Dalhem, Bro och Levide som skall utse en person vardera att delta i valberedningens arbete.

Föreningsinventering

För att vi skall kunna fakturera korrekt serviceavgift och kunna kontaka er ber vi er att fylla i DETTA formulär. Där får ni svara på antalet aktiva anslutningar och kontaktuppgifter till föreningen och en utsedd kontaktperson. Genom att fylla i kontaktperson godkänner ni att Fibernät Gotland lagrar denna personuppgift i enlighet med GDPR.

Nyhetsbrev mars 2018

Rapport från Årsstämman

I onsdags den 21 mars hade vi årsstämma i Dalhems bygdegård. Det var förhållandevis välbesökt med totalt cirka 40 personer vilka representerade 22 medlemsföreningar. Efter stämman presenterade IP Only sin syn på hur framtidens operatörsavtal kan komma att se ut för oss i fiberföreningarna. Minnesanteckningar finner ni här: https://www.dropbox.com/s/az4woo3eyn0b4e1/Minnesanteckningar%20st%C3%A4mma%202018.p df?dl=0

Fiberkurs

I april är det återigen dags för fiberkurs för nya och gamla styrelsemedlemmar – även denna gång på Lövsta. Om ni inte haft årsstämma än går det givetvis även bra att anmäla personer som föreslagits inför er stämma. Sista anmälningsdag är 6 april. Mer info om Fiberkursen hittar ni här: https://www.dropbox.com/s/2jq6jem84hmqwaq/Inbjudan%20V%C3%A5ren%202018.pdf?dl=0

Årsrapport

Styrelsen kommer under april månad att skicka ut en enkel årsrapport som vi gärna vill att samtliga medlemsföreningar fyller i. Syftet är främst att hålla kontaktuppgifterna till er uppdaterade samt vara säkra på att vi debiterar rätt serviceavgift.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi fick ett tips ifrån Stenkyrka fiber om en bra information om hur de förhåller sig till Dataskyddsförordningen. Ni hittar den på deras hemsida: http://www.stenkyrkafiber.se/#post10
Tyvärr finns ännu ingen ny information från Bredbandsforum med riktlinjer eller liknande.

Stormöte i maj

Vi planerar för ett stormöte i maj där Bredbandsbolaget kommer att medverka och prata om deras syn på framtidens anslutningsavtal. Datumet är inte bestämt till 100% men just nu planerar vi för den 14 maj. Givetvis återkommer vi med mer exakt inbjudan senare.

Glad Påsk önskar styrelsen

Varning för bedrägeriförsök!

En medlemsförening har meddelat att de blivit utsatta för ett bedrägeriförsök. Det rör sig om ett så kallat VD-bedrägeri där bedragaren mailar kassören från en mailadress som liknar ordförandens adress. Kassören ombeds föra över pengar till ett angivet konto fortast möjligt.

Mer information om VD-bedrägeriet finner ni här: https://www.foretagarna.se/juridisk-faq/bluffakturor-och-bedragerier/vad-ar-vd-bedragerier/​

Påminnelse om årsstämma

Årsstämma 
Kom ihåg att vi har årsstämma tisdagen den 21/3 i Bro Föreningsgård. Kallelse har gått ut till alla föreningar.

OBS! Innan stämman kommer Bitspace att visa den UPS som det just nu finns möjlighet för er alla att beställa (länk till offert). De finns på plats från 18.30 – kom och ställ era frågor direkt till Alexander!

Eftersom vi också kommer att bjuda på fika ser vi gärna att ni skickar e-post till oss och talar om hur många som kommer från just Din förening. Skicka till:fibernatgotland@gmail.com

Nyhetsbrev Februari 2017

UPS för hemmen

På senaste stormötet presenterade vi den gemensamma prisförfrågan Fibernät Gotland gjort till ett antal företag gällande UPSer för fiberutrustning i hemmen. Länk till offerten finner ni på vår hemsida i mappen Offerter och förmåner. Lösenordet är det ni ser längst ned på denna sida.

Minnesanteckningar från stormöte i Bäl

Minnesanteckningarna från senaste stormötet är nu färdigskrivna. Ni finner dem på följande länk: Minnesanteckningar.

Antalet anslutningar i er förening

Som redovisades på stormötet i Eskelhem kommer styrelsen att föreslå årsstämman att serviceavgiften i framtiden kommer att baseras på antalet anslutningar i respektive medlemsförening. Vi vill därför veta hur många anslutningar just er förening har. Vänligen maila antalet aktiva anslutningar, inklusive stuganslutningar, till fibernatgotland@gmail.com.

Fiberkurs

Förra våren anordnade vi en kurs för styrelseledamöter i fiberföreningar. I vår kommer kursen att upprepas. Kursen är uppdelad på två kvällar där den första handlar om styrelsearbete och ansvaret en styrelse har i en ekonomisk förening. Den andra kvällen är mer inriktad på hur fibernätet fungerar, ledningskollen, modeller för efteranslutning med mera. Kursen riktar sig främst till styrelsemedlemmar som inte varit med så länge, men även de som varit med från början är självklart välkomna. Datum är 4 och 11 april och sista anmälningsdag 27 mars. Inbjudan

Föreningsstämma

Den 21:a mars kl 19 kommer Fibernät Gotland anordna föreningsstämma i Bro bygdegård. Kallelse kommer senare.

Tänk på att vidarebefordra våra nyhetsbrev till de övriga styrelseledamöter som kan vara intresserade av vår information.

 

Hälsningar

Styrelsen