Stormötet i Sanda

 Kvällen den 9 november hade föreningen ett stormöte i Sanda bygdegård. Vi var 14 personer på plats och 6 personer var med digitalt via ZOOM.

Vi fortsatte tidigare diskussioner om hur Fibernät Gotland kan hjälpa och stötta medlemsföreningarna.
Våra medlemsföreningar har samma problem som övrig föreningsverksamhet. Hur ska en föryngring ske i våra styrelser? Kommer de små fiberföreningarna att överleva? Vill vi ha den utveckling som skett inom elektrifieringen av Sverige? Fortsättning lär följa.

Text och bilder: Agneta Lippman

Inbjudan

Stormöte 9 november 19:00 i Sanda Bygdegård

Fibernät Gotland bjuder nu in till årets första (och sista) fysiska stormöte. Mötet genomförs som ett hybridmöte där det även är möjligt att delta via Zoom.
Mötet har två teman:


Förvaltningsplaner

Byanätsforum har tagit fram en ny mall till Förvaltningsplan till oss fiberföreningar. Magnus Andersson från Byanätsforum kommer till oss via Zoom och ger oss en introduktion till den. Givetvis finns även möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på dokumentet.
Läs gärna igenom mallen innan mötet – den finns här.
 Efter en fikapaus har vi sen ett pass om

Kommunikation och nätverkande

Eva Andersson från styrelsen presenterar en del tankar och idéer kring hur vi ännu bättre kan dra nytta varandra. Verktyg för att öka kommunikationen mellan fiberföreningarna presenteras och exempel på framtida samverkansformer diskuteras.
Givetvis blir det även lite annan information från oss i styrelsen.
Vi vill gärna veta hur många som deltar både fysiskt och via Zoom, skicka anmälan senast 7:e november till: fibernatgotland@gmail.com

Välkomna!
Styrelsen

Välkommen till höstens fiberkurs!

Välkommen till höstens fiberkurs för styrelsemedlemmar i Gotlands fiberföreningar.
Vi träffas i Bro Bygdegård den 21/4 kl 19,00 där Stig Petterson skall berätta och svara på frågor om tekniken bakom våra fibernät.

Om kursen:
Kursen hålls i vanlig ordning under två kvällar, där deltagarna på första kvällen får en grundläggande överblick över tekniken i fibernäten med mera medan den andra ger insikt i vad en ekonomisk förening är samt vad man behöver tänka på i styrelsearbetet. Kurserna har varit välbesökta och har fått mycket gott omdöme i kursutvärderingarna.

Anmäl dig via mail och vi vill att du anger vilka som deltar och namnet på din förening.
Lite fika fixar vi till som vanligt, och du träffar de nya styrelseledamöterna och vilka vi är kan du läsa om här
Det blir ett bra tillfälle att få diskutera om vad ni vill ha och behöver från oss i styrelsen

Notera också den 28 september i din kalender- då träffas vi i Eksta bygdegård och lyssnar på Olof Nysten som berättar om styrelsearbete.