Styrelsen

Din styrelse för Fibernät Gotland 2021.

Vi vill passa på att tacka Bernt Petterson, vår revisor och Jan Molinder, ordförande Stenkumla fiber, för en god insats i den snabbt sammankallade valberedningen.
Efter en turbulent vår, där en extra stämma blev nödvändig, föll valet på på följande personer:

   
Mikael Carlsson Kerstell
070-757 05 09
Ordförande i Fibernät Gotland
Eskelhemsbo sen femton år med fötterna djupt i den gotländska myllan och sitter i styrelsen för Eskelhem-Tofta fiber. Arbetar inom Region Gotland som upphandlare och har snart 20 års erfarenhet av kontakter med teleoperatörer i olika sammanhang. I Fibernät Gotland är jag nybliven ordförande och ska hoppas kunna leda föreningen framåt. Särskilt viktigt för mig är att fånga upp vad medlemsföreningarna vill ha hjälp med så att vi kan bli ett så bra stöd som möjligt.
Eva Andersson
073-322 02 32

Vice ordförande i Fibernät Gotland
Ordförande i Bredband Bro sedan 2014, småländska som flyttade till ön 2007 efter att ha köpt en liten gård tillsammans med dotter och svärson.
Pedagog till professionen och föreningsmänniska av hävd och gammal vana, har 15 års erfarenhet av ekonomiska föreningar i ryggsäcken plus lika många i ideella idrottsföreningar.
Min första ekonomiska föreningsskola blev Riksbyggen Kalmarhus 13 där jag fick både djup och bred kunskap om ekonomiska föreningars värde och många insikter om hur viktig medlemsnyttan är i en förening.
Några års projektanställning som utbildningssamordnare och utbildare på Riksbyggen Region Syd, vid företagets övergång till digitaliseringen, har jag också hunnit med. De åren fördjupade ytterligare kunskapen om nyttan och värdet av medlemsföreningar. 
Nu är det fiber och digitalisering för hela slanten och jag vill bidra till att sprida kunskap om digitaliseringens värde för vår landsbygd och bidra till att utveckla våra fiberföreningar.

Agneta Lippman

Sekreterare i Fibernät Gotland
 Agneta har inte fått möjlighet att presentera sig ännu. Vi  återkommer! 
Anna Lickander Kassör i Fibernät Gotland
Anna har inte fått möjlighet att presentera sig ännu. Vi  återkommer! 
Kurt Söderström
070-829 15 60
.
Ledamot i Fibernät Gotland
Antony Wall
070-826 13 61
Ledamot i Fibernät Gotland

 

Anne Ståhl-Mousa
072-227 33 33
Bredbandsansvarig Region Gotland

Skicka mail till styrelsen