Styrelsen

Din styrelse för Fibernät Gotland 2021.

Vi vill passa på att tacka Bernt Petterson, vår revisor och Jan Molinder, ordförande Stenkumla fiber, för en god insats i den snabbt sammankallade valberedningen.
Efter en turbulent vår, där en extra stämma blev nödvändig, föll valet på på följande personer:

   
Mikael Carlsson Kerstell
070-757 05 09
Ordförande i Fibernät Gotland
Eskelhemsbo sen femton år med fötterna djupt i den gotländska myllan och sitter i styrelsen för Eskelhem-Tofta fiber. Arbetar inom Region Gotland som upphandlare och har snart 20 års erfarenhet av kontakter med teleoperatörer i olika sammanhang. I Fibernät Gotland är jag nybliven ordförande och ska hoppas kunna leda föreningen framåt. Särskilt viktigt för mig är att fånga upp vad medlemsföreningarna vill ha hjälp med så att vi kan bli ett så bra stöd som möjligt.

Eva Andersson
073-322 02 32

Vice ordförande i Fibernät Gotland
Ordförande i Bredband Bro sedan 2014, småländska som flyttade till ön 2007 efter att ha köpt en liten gård tillsammans med dotter och svärson.
Pedagog till professionen och föreningsmänniska av hävd och gammal vana, har 15 års erfarenhet av ekonomiska föreningar i ryggsäcken plus lika många i ideella idrottsföreningar.
Min första ekonomiska föreningsskola blev Riksbyggen Kalmarhus 13 där jag fick både djup och bred kunskap om ekonomiska föreningars värde och många insikter om hur viktig medlemsnyttan är i en förening.

Agneta Lippman

Sekreterare i Fibernät Gotland
Jag är en pensionerad bolagsjurist som bor i Sanda. Har jobbat i många år på Vattenfall och skötte också juridiken hos GEAB. Jag har i tre år varit revisor åt Sanda-Västergarn Fiberförening och är idag ledamot i den styrelsen. Jag har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete inom Vattenfallkoncernen. Värnar om juridiken och att vi arbetar för att släppa fram fler kompetenta kvinnor.

Anna Lickander Kassör i Fibernät Gotland
Anna har inte fått möjlighet att presentera sig ännu. Vi  återkommer! 
Kurt Söderström
070-829 15 60
Ledamot i Fibernät Gotland
Antony Wall
070-826 13 61

Ledamot i Fibernät Gotland
Akebäcksbo sedan 1989.
Yrkeskarriär inom det dataorienterade området med tillhörande pendlande på fastlandet, därefter omskolning till Socialpedagog och arbetande inom skola, vård och omsorg.
Jobbar numer på heltid som God man och Förvaltare.
Aktiv i olika föreningar som kassör för Akebäck Hembygdsförening, Sekreterare för Akebäck Fiberföreningen samt Sekreterare för Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare och styrelseledamot i Fibernät Gotland.

Anne Ståhl-Mousa
072-227 33 33
Bredbandsansvarig Region Gotland

Skicka mail till styrelsen

/