Styrelsen

Mikael Carlsson
070-757 05 09
.
Ordförande i Fibernät Gotland
Eskelhemsbo sen femton år med fötterna djupt i den gotländska myllan och sitter i styrelsen för Eskelhem-Tofta fiber. Arbetar inom Region Gotland som upphandlare och har snart 20 års erfarenhet av kontakter med teleoperatörer i olika sammanhang. I Fibernät Gotland är jag nybliven ordförande och ska hoppas kunna leda föreningen framåt. Särskilt viktigt för mig är att fånga upp vad medlemsföreningarna vill ha hjälp med så att vi kan bli ett så bra stöd som möjligt.
Olof Nysten
070-9955989
.
Vice ordförande i Fibernät Gotland
Vice ordförande i Sanda Västergarn FiberÅterinflyttad gotlänning. Arbetar som utvecklingsledare inom IT på Socialförvaltningen. Tidigare projektledare och bredbandsansvarig på Exportrådet ansvarig för bredbandsuppkopplingarna på 60 kontor över hela världen. Ansvarar i Fibernät Gotlands styrelse främst för hemsidan och dokumentlagringslösningar.
.
Erik Guldström
.
Ledamot i Fibernät Gotland
Företagare inom IT. Tidigare ordförande för Dalhem Fiber. Jag vill gärna lägga extra fokus på utbildning och att främja erfarenhetsutbytet mellan föreningarna.
Pia Klintberg
070-559 00 68
.
Kassör och Sekreterare i Fibernät Gotland
Kurt Söderström
070-829 15 60
.
Ledamot i Fibernät Gotland
Bo Larsson Ledamot i Fibernät Gotland

Skicka mail till styrelsen