Styrelsen

Din styrelse för Fibernät Gotland 2022

Bernt Pettersson
070-684 42 48

Ordförande i Fibernät Gotland
Bernt Pettersson kommer från Akebäck Fiber och vi ser fram emot en kort presentation.

Eva Andersson
0733 22 02 32

Vice ordförande i Fibernät Gotland
Numer fd ordförande i Bredband Bro, småländska som flyttade till ön 2007 efter att ha köpt en liten gård tillsammans med dotter och svärson.
Pedagog till professionen och föreningsmänniska av hävd och gammal vana, har 15 års erfarenhet av ekonomiska föreningar i ryggsäcken plus lika många i ideella idrottsföreningar.
Min första ekonomiska föreningsskola blev Riksbyggen Kalmarhus 13 där jag fick både djup och bred kunskap om ekonomiska föreningars värde och många insikter om hur viktig medlemsnyttan är i en förening.

Lisa Larsson LUMA fiber 

Lisa kommer från LUMA fiber  och vi ser fram emot en kort presentation. 

Anna Lickander

Kassör i Fibernät Gotland
Anna har inte fått möjlighet att presentera sig ännu. Vi  återkommer! 

Kurt Söderström
070-829 15 60

Ledamot i Fibernät Gotland

Antony Wall
070-826 13 61

Ledamot i Fibernät Gotland
Akebäcksbo sedan 1989.
Yrkeskarriär inom det dataorienterade området med tillhörande pendlande på fastlandet, därefter omskolning till Socialpedagog och arbetande inom skola, vård och omsorg.
Jobbar numer på heltid som God man och Förvaltare.
Aktiv i olika föreningar som kassör för Akebäck Hembygdsförening, Sekreterare för Akebäck Fiberföreningen samt Sekreterare för Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare och styrelseledamot i Fibernät Gotland.