Lösenordsskyddade sidor

Som ett steg att skapa värde för medlemmarna har vi valt att lösenordsskydda vissa sidor på hemsidan. Det gäller sidorna för dokument och offerter. Meningen är även att begränsa spridningen på de dokument och dokumentmallar vi samlat ihop från olika fiberföreningar.

Lösenordet finns högst upp i den version av nyhetsbrevet som gått ut till medlemsföreningarna.

Nyhetsbrev och diskussion från föreningsstämman

Efter föreningsstämman i april hade vi ett pass med diskussioner där deltagarna fick prata fritt kring ett antal punkter. Vi sammanställde dessa i dokumentet nedan. Dessutom är det dags för en ny utgåva av vårt återkommande nyhetsbrev. Det går ut till alla medlemsföreningar, men postas även här för övriga intresserade av vår verksamhet.

 

ikonka-PDF.jpg
Nyhetsbrev – Juni 2015

ikonka-PDF.jpg
Diskussion från årsmötet

Framtida förväntningar på fibernäten

Fiberföreningarna på Gotland står inför ett skifte från en byggandefas till en förvaltandefas. Förvaltningen ställer nya krav på föreningarna. Styrelsen i Fibernät Gotland har satt ihop ett dokument där man går igenom de krav som kommer att ställas på fiberföreningarna inom en snar framtid för att det nybyggda nätet skall fylla sin fulla potential som en viktig del av samhället och hur en paraplyorganisation skulle kunna hjälpa föreningarna med det man själva inte har möjlighet till.

Detta dokument kan ses som grunden till ett arbete som Fibernät Gotland kommer att arbeta med framöver. Fler punkter kom upp under diskussionsdelen av föreningsstämman. En sammanställning från dessa diskussioner kommer att publiceras i samband med nästa nyhetsbrev. Därefter kommer diskussionerna fortsätta på medlemsmöten.

ikonka-PDF.jpg

Framtida förväntningar på fibernäten