Framtida förväntningar på fibernäten

Fiberföreningarna på Gotland står inför ett skifte från en byggandefas till en förvaltandefas. Förvaltningen ställer nya krav på föreningarna. Styrelsen i Fibernät Gotland har satt ihop ett dokument där man går igenom de krav som kommer att ställas på fiberföreningarna inom en snar framtid för att det nybyggda nätet skall fylla sin fulla potential som en viktig del av samhället och hur en paraplyorganisation skulle kunna hjälpa föreningarna med det man själva inte har möjlighet till.

Detta dokument kan ses som grunden till ett arbete som Fibernät Gotland kommer att arbeta med framöver. Fler punkter kom upp under diskussionsdelen av föreningsstämman. En sammanställning från dessa diskussioner kommer att publiceras i samband med nästa nyhetsbrev. Därefter kommer diskussionerna fortsätta på medlemsmöten.

ikonka-PDF.jpg

Framtida förväntningar på fibernäten

Rabatt på försäkring för medlemsföreningar

Fibernät Gotland fortsätter arbetet med att skapa värde för medlemsföreningarna. Efter arbetet med förmånliga erbjudanden för UPS:er och serviceavtal håller vi nu på att ta fram fördelaktiga erbjudanden gällande försäkringar för fibernäten.

Först ut är ett erbjudande från Dina Försäkringar där föreningar som är medlemmar i Fibernät Gotland får 5% rabatt på ordinarie försäkringspremie.

 

  Dina_forsakringar_Sydost Per-Anders Carlsson
Telefon: 0498-203432
Mobil: 0730-780573
Skarphällsgatan 1, 621 24 Visby
per-anders.carlsson@dina.se
www.dina.se