Ur Fibernät Gotlands nyhetsbrev i januari 2022

Funktionärskvällen den 19 januari är inställd! 

Då pandemin har satt fart igen blir vi dessvärre tvungna att ställa in vår planerade funktionärsträff.
Vi längtar alla efter att få ha fysiska träffar igen men vi måste acceptera situationen som den är just nu. Men vi ser framåt och föreningens plan är att flytta fram mötet till någon gång i vår då det åter är okej att träffas fysiskt
Så ha tålamod. Vi återkommer

Valberedningen – en av föreningens viktigaste uppdrag.  

Har du tänkt på att valberedningen är en av föreningens viktigaste funktioner. Att den fungerar bra är avgörande för föreningens framtida existens.
Vi vet ju att det är en tuff uppgift att hitta personer att välja in som ledamöter, så låt oss hjälpas åt att inför stämman 2022, hjälpa valberedningen med namn på engagerade personer.
Årets valberedning har kommit igång och behöver tips på nya ledamöter till vår styrelse.
Därför ber vi er i föreningarna att berätta för valberedningen om ni känner till några lämpliga kandidater att kontakta.
Vänd er till Tage Appelqvist på tageappelqvist@hotmail.com eller 070-8940852.

 Datum för årets stämma.

Nu har vi planerat för Årsmöte så boka den 20 april i era kalendrar. Mer information kommer senare.
Hoppas vi ses då!

 Valberedningen – en av föreningens viktigaste uppdrag.  Årets valberedning har kommit igång och behöver tips på nya ledamöter till vår styrelse.
Därför ber vi er i föreningarna att berätta för valberedningen om ni känner till några lämpliga kandidater att kontakta.
Vänd er till Tage Appelqvist på tageappelqvist@hotmail.com eller 070-8940852.

 

Möte med BRS 

Fibernät Gotlands Styrelse träffade i november representanter för BRS Networks för att följa upp serviceavtalet. Med oss hade vi de synpunkter som ni från föreningarna skickat in till oss – förvisso till största delen positiva tillrop men även synpunkter på att återkopplingen kan bli bättre.

Vi träffades ett företag i stark tillväxt präglat av god ordning och reda och fick bland annat veta att det nu är 30 föreningar som har serviceavtal med BRS i någon form. Några få har tecknat avtal gällande samtliga optioner medan merparten alltjämt har grundavtalet med någon enstaka option. Under 2021 har BRS hanterat totalt 134 serviceärenden vilket kan jämföras med 160 året innan. I 98% av fallen är inställelsetiden en dag eller snabbare vilket ligger väl under den avtalade maxtiden.

Vi fick också en uppmaning att i större utsträckning använda e-post för felanmälningar. Både vi och BRS förstår att den som felanmäler gärna vill prata med en person men för att dokumentationen ska bli korrekt underlättar det om vi också felanmäler via e-post. Har ni ringt i felanmälan komplettera då med en e-post direkt efter.

Till sist fick vi också med oss en uppmaning till föreningarna att tänka på löpande underhåll av nodhus och fysiskt nät. Kontrollera fläktfilter, se över antal switchar i noderna etc. Det passar då bra att ni i föreningen ser till att upprätta en förvaltningsplan på så sätt som vi diskuterade på stormötet i Sanda.

Similar Posts