Stormötet i Sanda

 Kvällen den 9 november hade föreningen ett stormöte i Sanda bygdegård. Vi var 14 personer på plats och 6 personer var med digitalt via ZOOM.

Vi fortsatte tidigare diskussioner om hur Fibernät Gotland kan hjälpa och stötta medlemsföreningarna.
Våra medlemsföreningar har samma problem som övrig föreningsverksamhet. Hur ska en föryngring ske i våra styrelser? Kommer de små fiberföreningarna att överleva? Vill vi ha den utveckling som skett inom elektrifieringen av Sverige? Fortsättning lär följa.

Text och bilder: Agneta Lippman