Nyhetsbrev December

Stormöte i Eskelhem

På stormötet i Eskelhem den 16/11 deltog cirka 30 representanter för 18 medlemsföreningar. Minnesanteckningar finner ni på hemsidan (Länk) och där får ni också tillgång till Birgitta Siltbergs presentation som innehåller förslag till stadgeändringar utifrån förändringarna i lagen om ekonomiska föreningar.
UPS till slutanvändare

På stormötet fanns ett intresse från vissa medlemsföreningar att göra ett gemensamt inköp av UPS till våra slutanvändare att använda i hemmen. Vi ber er därför att senast den 31 december fylla i det formulär ni hittar här (Länk) så att vi kan få en uppfattning om vilket totalt antal det kan röra sig om. Vi återkommer därefter i början av 2017 med information om modell, pris och leveransvillkor. Det är först då ni behöver göra en exakt beställning.
Valberedning till Fibernät Gotland

På årsmötet i april beslöts att uppdraget att vara valberedning inför årsstämman skall gå runt bland medlemsföreningarna enligt ett i förväg bestämt schema. Till 2017 års stämma är valberedningen utsedd till 2/3 och kommer inom kort att börja sitt arbete. Inför 2018 års stämma ska valberedningen enligt schemat bestå av ledamöter från: Gothem, Stenkumla och Eksta. Vi ser gärna att ni har personer utsedda innan stämman så att vi kan välja dem där.

Fastighetsmäklare

På stormötet i Eskelhem kom även ett önskemål om att vi från Fibernät Gotland ska kontakta fastighetsmäklarna på ön för att informera om alla fiberföreningars verksamhet. Vi kommer att sammanställa en lista med kontaktuppgifter som vi sedan gör tillgänglig för mäklarna. Under arbetet med att ta fram listan kommer vi säkert att kontakta er för att stämma av uppgifterna. Tanken är sedan att den läggs ut på vår hemsida och att den uppdateras löpande så snart vi får in ny information från er i föreningarna.
Medlemsavgift 2017

Kassören meddelar att fakturan för 2017 års medlemsavgift kommer att gå ut till alla medlemsföreningar under januari månad.

Till sist vill vi från styrelsen önska er alla ett
Gott nytt år!

Hemsida för fiberförening efter färdigbyggt nät

Under styrelseutbildningen i maj diskuterade vi att flera föreningar inte har uppdaterat sin hemsida sedan fibernätet blev färdigbyggt. Det krävs uppdateringar av hemsidan för att nuvarande och blivande medlemmar skall få relevant information. Deltagarna på kursen var dock osäkra på hur informationen skulle formuleras och efterfrågade att Fibernät Gotland skulle ta fram en mall med exempelinformation. Vi har därför tagit fram en exempelsida för med all relevant grundinformation som behövs för en fiberförening i drift. Sidan är dessutom nedladdningsbar i så fall någon förening vill bygga om sin sida med denna information som grund.

Länk till sidan är: http://grundsida.fibernatgotland.se/