Nyhetsbrev mars 2021

Det var länge sen vi skickade nyheter till er i fiberföreningarna men det har trots allt hänt saker och nu har vi ett par aktiviteter på gång. Här kommer lite nyheter och information från styrelsen.

Svartfiber

Styrelsen har arbetat vidare med uppdraget från stämman i somras: ”Utreda möjligheten till gemensam svartfiberförsäljning”. Vi har nu en idé om hur detta skulle kunna bli verklighet och vi har bland annat varit i kontakt med Stadsnätsföreningen för att undersöka möjligheterna med att ansluta oss till deras lösning Cesar2. Därför bjuder vi nu in till:

Stormöte om svartfiber

När: Den 24 mars klockan 18:00

Plats: Digitalt via Zoom

Program:

18-19 Försäljning av Svartfiber. Möjligheterna för fiberföreningar och information om marknadsplatsen Cesar2, Jimmy Persson från Stadsnätsföreningen

19-20 Fibernät Gotlands roll. Hur skulle Fibernät Gotland kunna agera ”återförsäljare” av fiberanslutningar i medlemsföreningarnas nät?, Mikael CK & Olof N

20-20:30 Övriga frågor och Avslutning.

Anmälan: fibernatgotland@gmail.com.

Vi behöver e-postadresser till alla som ska delta för att kunna skicka ut länk till mötet Senast 22/3

Årsstämma

Styrelsen planerar att genomföra årsstämman på kvällen tisdag den 18 maj. Det blir med stor sannolikhet en digital stämma men vi återkommer närmare med kallelse och information.

Byanätsforum –Nationell intresseförening

Den 1 mars bildades Byanätsforum ideell förening. Målet är att föreningen ska bli en stark kraft för att driva fiberföreningarnas frågor samt att vara till nytta för medlemsföreningarna genom erfarenhetsutbyte och gemenskap. Vår egen Eva Andersson i Bro fiber är en av de nyvalda styrelseledamöterna!

Vi rekommenderar alla våra medlemsföreningar att bli medlemmar så att föreningen kan växa sig stark!

Det kostar 200:-plus 1:-/aktiv anslutning och år.

Mer information finns på Byanätsforums hemsida: https://www.byanatsforum.se/

Lämna ett svar