Nyhetsbrev Maj 2019

Stormöte

Den 4:e juni kl 19 kommer vi att anordna ett stormöte i Halla Bygdegård. Huvudpunkten på mötet är att BRS kommer för att presentera serviceavtalet som Fibernät Gotlands styrelse har förhandlat fram. Avtalet innehåller stora nyheter, som bland annat optioner att BRS skall förvalta nätet, att  så kom om ni har möjlighet. BRS bjuder på förtäring.

Anmälan senast 31:a till fibernatgotland@gmail.com

Fiberkurs

Under hösten kommer vi åter att anordna utbildningar för styrelseledamöter i fiberföreningar. Upplägget är som tidigare med uppdelning på två kvällar, där första kvällen handlar om styrelsearbete i en ekonomisk förening och andra kvällen är mer inriktad på fiberteknik med mera. Kursen är öppen för alla ledamöter men fokus kommer att vara på att nyvalda styrelseledamöter skall lära sig vad styrelsearbetet går ut på.

Utbildningskvällarna kommer att vara 18:e och 25:e september och lokal meddelas tidigare. För att få reda på om det finns intresse av en sådan kurs ger vi ett extra incitament att anmäla sig tidigt. Den som anmäler sig innan midsommar kommer att betala 750 kr och fram till sista anmälningsdag den 11:e september kommer det att kosta 1200 kr. Lokal meddelas senare.

Byanätsforurms nationella konferens

Den 10 oktober kommer byanätsforum att anordna en nationell konferens med ett antal intressanta talare, bland annat digitaliseringsminister Anders Ygeman. För att så många som möjligt skall kunna delta kommer konferensen att gå att följa på distans. Ett av dessa ställen kommer att vara någonstans på Gotland. Ni kommer att få en mer formell inbjudan vid senare tillfälle med mer information.

Årsstämman

I april anordnade Fibernät Gotland årsstämma i Eskelhems Bygdegård. I samband med stämman presenterade Tommy Nilsson från Byanätsforum vad de gör för att stödja fiberföreningarnas arbete. Minnesanteckningarna hittar ni HÄR. Tack för alla som deltog på mötet.

Lämna ett svar