Nyhetsbrev Februari 2017

UPS för hemmen

På senaste stormötet presenterade vi den gemensamma prisförfrågan Fibernät Gotland gjort till ett antal företag gällande UPSer för fiberutrustning i hemmen. Länk till offerten finner ni på vår hemsida i mappen Offerter och förmåner. Lösenordet är det ni ser längst ned på denna sida.

Minnesanteckningar från stormöte i Bäl

Minnesanteckningarna från senaste stormötet är nu färdigskrivna. Ni finner dem på följande länk: Minnesanteckningar.

Antalet anslutningar i er förening

Som redovisades på stormötet i Eskelhem kommer styrelsen att föreslå årsstämman att serviceavgiften i framtiden kommer att baseras på antalet anslutningar i respektive medlemsförening. Vi vill därför veta hur många anslutningar just er förening har. Vänligen maila antalet aktiva anslutningar, inklusive stuganslutningar, till fibernatgotland@gmail.com.

Fiberkurs

Förra våren anordnade vi en kurs för styrelseledamöter i fiberföreningar. I vår kommer kursen att upprepas. Kursen är uppdelad på två kvällar där den första handlar om styrelsearbete och ansvaret en styrelse har i en ekonomisk förening. Den andra kvällen är mer inriktad på hur fibernätet fungerar, ledningskollen, modeller för efteranslutning med mera. Kursen riktar sig främst till styrelsemedlemmar som inte varit med så länge, men även de som varit med från början är självklart välkomna. Datum är 4 och 11 april och sista anmälningsdag 27 mars. Inbjudan

Föreningsstämma

Den 21:a mars kl 19 kommer Fibernät Gotland anordna föreningsstämma i Bro bygdegård. Kallelse kommer senare.

Tänk på att vidarebefordra våra nyhetsbrev till de övriga styrelseledamöter som kan vara intresserade av vår information.

 

Hälsningar

Styrelsen

Lämna ett svar