Medlemsmöte om Fibernät Gotlands framtid

Plats: Lövsta Grönt centrum
Datum: 13 september 
Tid: 18:30

Ett av styrelsens uppdrag enligt årets verksamhetsplan är att lyfta Fibernät Gotlands framtid. Nu träffas vi för diskussioner på Lövsta Grönt Centrum i Roma.

Program för medlemsmöte den 13/9
Program (ungefärliga tider):

Moderator är John Gambe VD Coompanion Gotland

 • 18.30 Välkomna och inledning (Bernt)
 • 18.35 Bakgrund Fibernät Gotland (Bernt)
 • 18.50 Vad är Byanätsforum? (Eva)
 • 19.00 Problembilden (Antony)
 • 19.10 Fika
 • 19.30 Presentation av Coompanion Gotland, kooperation och ekonomisk förening (John)
 • 19.40 Workshop (John)
 • 20.30 Sammanfattande diskussion (Bernt och John)
 • 21.00 Hemgång

Tänkbara scenarier för Fibernät Gotlands framtid som diskuteras.

1 Avveckla Fibernät Gotland och uppmana alla fiberföreningar på Gotland att gå med i Byanätsforum

2 Behåll Fibernät Gotland och uppmana alla fiberföreningar på Gotland att gå med i Byanätsforum
Fibernät Gotland har då hand om rent lokala frågor och driver t.ex. inte egna utbildningar eller driver egna projekt som tex svartfiber, redundans  och fusion mellan föreningar.

3 Behåll Fibernät Gotland i nuvarande form. De föreningar som vill gå med i Byanätsforum gör det

4 Utveckla Fibernät Gotland till att leverera fler tjänster kring rådgivning och stöttning av fiberföreningarna.
Kräver ökat engagemang från fiberföreningarna och styrelsemedlemmar  och kanske något högre kostnader

Sammanfattning av Byanätsforums verksamhet. 

Uppdraget.

I projektet ingår bland annat att skapa förutsättningar för att finansiera personal för rådgivning, information samt samordning. Dessutom behövs konsulter för mer specifika frågor såsom juridisk rådgivning, teknik, ekonomiadministration, samt marknadsföring och IT-utveckling m.m. Även utgifter för resor, informationsmaterial med mera ingår i projektet.
Byanätsforum kommer inom projektets ramar att genomföra aktiviteter inom dessa fem verksamhetsområden:

 • rådgivning
  Som medlem i Byanätsforum får bredbandsföreningar rådgivning helt gratis upp till ett visst antal timmar!
   
 • nätverk
  Erbjuda en möjlighet för bredbandsföreningar att utbyta erfarenheter mellan varandra 
   
 • företrädarskap
  Vara en enad röst gentemot politiker, leverantörer, media etc.
   
 • information:
  Följa med i utvecklingen när det gäller politiska beslut, stödmöjligheter, teknik och händelser med koppling till bredband på landsbygden
   
 • värdeskapande
  Genom att vara med och skapa och ingå förmånliga avtal för Byanätsforums medlemsföreningar ökar kvalitén på byanäten och bredbandsföreningarna som driver dem. Det är det som vi kallar för värdeskapande aktiviteter.

Nu är det tid för vägval.

Hjälper du oss att välja bästa vägen framåt för Fibernät Gotland? 

Similar Posts