Lösenordsskyddade sidor

Som ett steg att skapa värde för medlemmarna har vi valt att lösenordsskydda vissa sidor på hemsidan. Det gäller sidorna för dokument och offerter. Meningen är även att begränsa spridningen på de dokument och dokumentmallar vi samlat ihop från olika fiberföreningar.

Lösenordet finns högst upp i den version av nyhetsbrevet som gått ut till medlemsföreningarna.