Karta

När fiberprojekten drog igång för några år sedan var Telia enda alternativet som tjänsteleverantör. På senare tid har både Skanova, Bredbandsbolaget och IP-Only kommit in på marknaden. Bredbandsbolaget och IP-Only erbjuder lösningar där sockenföreningen fortsätter äga nätet, medan Skonova-modellen bygger på att sockenförenigen lämnar över nätet till Skanova.

 

Utbyggnaden av fiber på Gotland är just nu inne i slutfasen, vilket man kan se på bilden ovan. Det finns aktivitet av något slag i varje socken och de grönmarkerade färdiga föreningarna täcker snart hela Gotland. Snart är det bara Visby innerstad som inte är helt utbyggt, men även där är det på gång.