Kallelse till ordinarie föreningsstämma

KALLELSE  

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 

FIBERNÄT GOTLAND 2021 

Samtliga medlemsföreningar kallas härmed till 2021 års ordinarie föreningsstämma med Fibernät Gotland ekonomisk förening. Denna kallelse distribueras till den officiella e-postadress respektive medlemsförening rapporterat in till Fibernät Gotland. Om ni önskar ändra den så hör av er till fibernatgotland@gmail.com 

Datum: 18/5 2021 kl 19.00 

Plats: Via Zoom 

Anmälan: Registrera dig i Zoom som via denna länk: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsc-igpjMpEtL602a-iofisVSy0WSEaWEr

I formuläret anger ni vem som är ombud för föreningen vid stämman så att vi enkelt kan upprätta röstlängd i mötets början. 

Dagordning för stämman finnas att ladda ner här.

Årsredovisning för 2020 och övriga handlingar inför stämman tillsänds de som anmält sig senast den 16/5.  

Om någon förening har en fråga ni vill väcka på föreningsstämman så ska den enligt stadgarna anmälas till styrelsen senast två veckor före stämman men då kallelsen kommer ut sent så förlänger vi den tiden till lördag 8/5..  

Vi kommer efter stämman att diskutera hur vi går vidare med frågan om gemensam försäljning av svartfiber. 

VARMT VÄLKOMNA! 

Styrelsen Fibernät Gotland 

Similar Posts

Lämna ett svar