Medlemsmöte om Fibernät Gotlands framtid

Plats: Lövsta Grönt centrum
Datum: 13 september 
Tid: 18:30

Ett av styrelsens uppdrag enligt årets verksamhetsplan är att lyfta Fibernät Gotlands framtid. Nu träffas vi för diskussioner på Lövsta Grönt Centrum i Roma.

Program för medlemsmöte den 13/9
Program (ungefärliga tider):

Moderator är John Gambe VD Coompanion Gotland

 • 18.30 Välkomna och inledning (Bernt)
 • 18.35 Bakgrund Fibernät Gotland (Bernt)
 • 18.50 Vad är Byanätsforum? (Eva)
 • 19.00 Problembilden (Antony)
 • 19.10 Fika
 • 19.30 Presentation av Coompanion Gotland, kooperation och ekonomisk förening (John)
 • 19.40 Workshop (John)
 • 20.30 Sammanfattande diskussion (Bernt och John)
 • 21.00 Hemgång

Tänkbara scenarier för Fibernät Gotlands framtid som diskuteras.

1 Avveckla Fibernät Gotland och uppmana alla fiberföreningar på Gotland att gå med i Byanätsforum

2 Behåll Fibernät Gotland och uppmana alla fiberföreningar på Gotland att gå med i Byanätsforum
Fibernät Gotland har då hand om rent lokala frågor och driver t.ex. inte egna utbildningar eller driver egna projekt som tex svartfiber, redundans  och fusion mellan föreningar.

3 Behåll Fibernät Gotland i nuvarande form. De föreningar som vill gå med i Byanätsforum gör det

4 Utveckla Fibernät Gotland till att leverera fler tjänster kring rådgivning och stöttning av fiberföreningarna.
Kräver ökat engagemang från fiberföreningarna och styrelsemedlemmar  och kanske något högre kostnader

Sammanfattning av Byanätsforums verksamhet. 

Uppdraget.

I projektet ingår bland annat att skapa förutsättningar för att finansiera personal för rådgivning, information samt samordning. Dessutom behövs konsulter för mer specifika frågor såsom juridisk rådgivning, teknik, ekonomiadministration, samt marknadsföring och IT-utveckling m.m. Även utgifter för resor, informationsmaterial med mera ingår i projektet.
Byanätsforum kommer inom projektets ramar att genomföra aktiviteter inom dessa fem verksamhetsområden:

 • rådgivning
  Som medlem i Byanätsforum får bredbandsföreningar rådgivning helt gratis upp till ett visst antal timmar!
   
 • nätverk
  Erbjuda en möjlighet för bredbandsföreningar att utbyta erfarenheter mellan varandra 
   
 • företrädarskap
  Vara en enad röst gentemot politiker, leverantörer, media etc.
   
 • information:
  Följa med i utvecklingen när det gäller politiska beslut, stödmöjligheter, teknik och händelser med koppling till bredband på landsbygden
   
 • värdeskapande
  Genom att vara med och skapa och ingå förmånliga avtal för Byanätsforums medlemsföreningar ökar kvalitén på byanäten och bredbandsföreningarna som driver dem. Det är det som vi kallar för värdeskapande aktiviteter.

Nu är det tid för vägval.

Hjälper du oss att välja bästa vägen framåt för Fibernät Gotland? 

Rapport från årets stämma

Årets stämma hölls som hybridmöte på Grönt Centrum Gotland och via zoom.
Uppslutning var god med 19 personer som representerade 17 föreningar.
Efter sedvanliga stämmoförhandlingar berättade Per Ahlström om vad ledningsrätt innebär och varför det behövs Vi tackar för viktig information.
Avgick gjorde ordförande Mikael Carlsson Kerstell och sekreterare Agneta Lippman.

Den nya styrelsen sammansättning för 2022;

Ordförande: Bernt Pettersson Akebäck fiber  
V. ordförande: Eva Andersson Bredband Bro  
Sekreterare: Lisa Larsson LUMA fiber
Kassör: Anna Lickander Eksta fiber
Ledamot: Kurt Söderström Anga-Kräklingbo Fiber
Ledamot: Antony Wall Akebäck fiber

Vi tänker att du kanske vill veta vilka vi i styrelsen är

Du hittar några korta presentationer under fliken Styrelsen

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplanen är vårt styrdokument som presenterades på stämman

Detta kommer styrelsen att arbeta med under året!

 • Anordna stormöten inom aktuella ämnen.
 • Arrangera funktionärskväll under våren.
 • Utreda utveckling eller avveckling av Fibernät Gotland.
  Ett alternativ är att upplösa föreningen och bli ett nätverk inom Byanätsforum.
 • Inbjuda berörda föreningar till gemensam operatörsförhandling
 • Tillhandahålla förmånliga avtal som föreningarna kan nyttja i sin förvaltning.
 • Aktivt delta i Byanätsforums nätverk.
 • Bevaka fiberföreningarnas intresse genom att verka gentemot politiker & myndigheter.

Den 31/5 bjuder vi in till en funktionärsträff i Endre Bygdegård.

Programmet

Anders Hedling från Bredband Bro informerar om det nya tjänsteavtalet.

Anna Lickander informerar om Skatteverkets ställningstagande om moms för fiberföreningar. 

Gruppdiskussioner för styrelsens olika roller är en viktig del i våra funktionärsmöte och  i år har vi skissat på diskussionsgrupper för följande roller:

 • Ordförande
 • Kassör
 • Sekr
 • Valberedning  
 • Teknik

Skatteverkets ställningstagande att momsbelägga fiberföreningar. 

Skatteverket har gjort det ställningstagande, feb -22, där man vill momsbelägga fiberföreningars insatser. En av huvudpunkterna är att fiberföreningarna inte kan göra sannolikt att insatsen kommer att kunna återbetalas om en medlem utträder ur föreningen.

Byanätsforum har, genom Mikael Carlsson Kerstell, replikerat på detta med ett välmotiverat svar. Skattemyndigheten har i sin tur svarat att man står kvar vid sitt ställningstagande.  Byanätsforum kommer att begära ett förhandsbesked  kring detta för en ny och en befintlig förening. Då får man möjlighet att om skatteverket fortsätter att stå kvar kunna överklaga beslutet till skatterättsnämnden

Om Slack

Under förra verksamhetsåret öppnade vi ett digitalt diskussionsforum för medlemmar som ville diskutera fiberverksamhetens olika frågor. 
Forumet har inte använts i någon större omfattning och nu har vi i styrelsen beslutat att stänga ner kontot under våren.

Självklart bjuds det på fika och smörgås som vanligt