Hemsida för fiberförening efter färdigbyggt nät

Under styrelseutbildningen i maj diskuterade vi att flera föreningar inte har uppdaterat sin hemsida sedan fibernätet blev färdigbyggt. Det krävs uppdateringar av hemsidan för att nuvarande och blivande medlemmar skall få relevant information. Deltagarna på kursen var dock osäkra på hur informationen skulle formuleras och efterfrågade att Fibernät Gotland skulle ta fram en mall med exempelinformation. Vi har därför tagit fram en exempelsida för med all relevant grundinformation som behövs för en fiberförening i drift. Sidan är dessutom nedladdningsbar i så fall någon förening vill bygga om sin sida med denna information som grund.

Länk till sidan är: http://grundsida.fibernatgotland.se/

Lösenordsskyddade sidor

Som ett steg att skapa värde för medlemmarna har vi valt att lösenordsskydda vissa sidor på hemsidan. Det gäller sidorna för dokument och offerter. Meningen är även att begränsa spridningen på de dokument och dokumentmallar vi samlat ihop från olika fiberföreningar.

Lösenordet finns högst upp i den version av nyhetsbrevet som gått ut till medlemsföreningarna.

Nyhetsbrev och diskussion från föreningsstämman

Efter föreningsstämman i april hade vi ett pass med diskussioner där deltagarna fick prata fritt kring ett antal punkter. Vi sammanställde dessa i dokumentet nedan. Dessutom är det dags för en ny utgåva av vårt återkommande nyhetsbrev. Det går ut till alla medlemsföreningar, men postas även här för övriga intresserade av vår verksamhet.

 

ikonka-PDF.jpg
Nyhetsbrev – Juni 2015

ikonka-PDF.jpg
Diskussion från årsmötet