Välkommen till höstens fiberkurs!

Välkommen till höstens fiberkurs för styrelsemedlemmar i Gotlands fiberföreningar.
Vi träffas i Bro Bygdegård den 21/4 kl 19,00 där Stig Petterson skall berätta och svara på frågor om tekniken bakom våra fibernät.

Om kursen:
Kursen hålls i vanlig ordning under två kvällar, där deltagarna på första kvällen får en grundläggande överblick över tekniken i fibernäten med mera medan den andra ger insikt i vad en ekonomisk förening är samt vad man behöver tänka på i styrelsearbetet. Kurserna har varit välbesökta och har fått mycket gott omdöme i kursutvärderingarna.

Anmäl dig via mail och vi vill att du anger vilka som deltar och namnet på din förening.
Lite fika fixar vi till som vanligt, och du träffar de nya styrelseledamöterna och vilka vi är kan du läsa om här
Det blir ett bra tillfälle att få diskutera om vad ni vill ha och behöver från oss i styrelsen

Notera också den 28 september i din kalender- då träffas vi i Eksta bygdegård och lyssnar på Olof Nysten som berättar om styrelsearbete.