Rapport från årets stämma

Årets stämma hölls som hybridmöte på Grönt Centrum Gotland och via zoom.
Uppslutning var god med 19 personer som representerade 17 föreningar.
Efter sedvanliga stämmoförhandlingar berättade Per Ahlström om vad ledningsrätt innebär och varför det behövs Vi tackar för viktig information.
Avgick gjorde ordförande Mikael Carlsson Kerstell och sekreterare Agneta Lippman.

Den nya styrelsen sammansättning för 2022;

Ordförande: Bernt Pettersson Akebäck fiber  
V. ordförande: Eva Andersson Bredband Bro  
Sekreterare: Lisa Larsson LUMA fiber
Kassör: Anna Lickander Eksta fiber
Ledamot: Kurt Söderström Anga-Kräklingbo Fiber
Ledamot: Antony Wall Akebäck fiber

Vi tänker att du kanske vill veta vilka vi i styrelsen är

Du hittar några korta presentationer under fliken Styrelsen

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplanen är vårt styrdokument som presenterades på stämman

Detta kommer styrelsen att arbeta med under året!

 • Anordna stormöten inom aktuella ämnen.
 • Arrangera funktionärskväll under våren.
 • Utreda utveckling eller avveckling av Fibernät Gotland.
  Ett alternativ är att upplösa föreningen och bli ett nätverk inom Byanätsforum.
 • Inbjuda berörda föreningar till gemensam operatörsförhandling
 • Tillhandahålla förmånliga avtal som föreningarna kan nyttja i sin förvaltning.
 • Aktivt delta i Byanätsforums nätverk.
 • Bevaka fiberföreningarnas intresse genom att verka gentemot politiker & myndigheter.

Den 31/5 bjuder vi in till en funktionärsträff i Endre Bygdegård.

Programmet

Anders Hedling från Bredband Bro informerar om det nya tjänsteavtalet.

Anna Lickander informerar om Skatteverkets ställningstagande om moms för fiberföreningar. 

Gruppdiskussioner för styrelsens olika roller är en viktig del i våra funktionärsmöte och  i år har vi skissat på diskussionsgrupper för följande roller:

 • Ordförande
 • Kassör
 • Sekr
 • Valberedning  
 • Teknik

Skatteverkets ställningstagande att momsbelägga fiberföreningar. 

Skatteverket har gjort det ställningstagande, feb -22, där man vill momsbelägga fiberföreningars insatser. En av huvudpunkterna är att fiberföreningarna inte kan göra sannolikt att insatsen kommer att kunna återbetalas om en medlem utträder ur föreningen.

Byanätsforum har, genom Mikael Carlsson Kerstell, replikerat på detta med ett välmotiverat svar. Skattemyndigheten har i sin tur svarat att man står kvar vid sitt ställningstagande.  Byanätsforum kommer att begära ett förhandsbesked  kring detta för en ny och en befintlig förening. Då får man möjlighet att om skatteverket fortsätter att stå kvar kunna överklaga beslutet till skatterättsnämnden

Om Slack

Under förra verksamhetsåret öppnade vi ett digitalt diskussionsforum för medlemmar som ville diskutera fiberverksamhetens olika frågor. 
Forumet har inte använts i någon större omfattning och nu har vi i styrelsen beslutat att stänga ner kontot under våren.

Självklart bjuds det på fika och smörgås som vanligt