Om Fibernät Gotland

Fibernät Gotland är en paraplyorganisation till de fiberföreningar på Gotland skall bygga, bygger eller har byggt ett fibernät.

Förenings verksamhet består bland annat i att:

  • Anordna stormöten med medlemsföreningarna för att diskutera ämnen som är aktuella för fiberföreningar.
  • Förmedla erfarenhetsutbyte och goda exempel mellan föreningar.
  • Förhandla fram fördelaktiga avtal med leverantörer som kan vara intressanta för fiberföreningarna och som medlemsföreningar kan avropa mot. Dessa offerter omfattar serviceantal, UPSer och faktureringstjänster med mera.

Under 2016 har Fibernät Gotland för första gången anordnat styrelseutbildning främst för att underlätta för nya medlemmar i föreningsstyrelserna att skaffa sig tillräcklig kunskap för att fullgöra styrelseuppdraget.

Under 2017 kommer vi att fortsätta tidigare utstakad väg med stormöten, styrelseutbildning och avtalsförhandling. Förutom det skall vi undersöka förutsättningarna för fusion mellan föreningar samt bevaka fiberföreningarnas intressen gentemot politiker och myndigheter med mera.

Lämna ett svar