Minnesanteckningar från Lye

Den 20:e september hade Fibernät Gotland ett medlemsmöte i Lye bygdegård. Härunder hittar ni minnesanteckningarna från det mötet.

Lämna ett svar