Karta

När fiberprojekten drog igång för några år sedan var Telia enda alternativet som tjänsteleverantör. På senare tid har både Skanova, Bredbandsbolaget och IP-Only kommit in på marknaden. Bredbandsbolaget och IP-Only erbjuder lösningar där sockenföreningen fortsätter äga nätet, medan Skonova-modellen bygger på att sockenförenigen lämnar över nätet till Skanova.

 

Utbyggnaden av fiber på Gotland är just nu inne i slutfasen, vilket man kan se på bilden ovan. Det finns aktivitet av något slag i varje socken och de grönmarkerade färdiga föreningarna täcker snart hela Gotland. Snart är det bara Visby innerstad som inte är helt utbyggt, men även där är det på gång.

Lämna ett svar