Inbjudan

Stormöte 9 november 19:00 i Sanda Bygdegård

Fibernät Gotland bjuder nu in till årets första (och sista) fysiska stormöte. Mötet genomförs som ett hybridmöte där det även är möjligt att delta via Zoom.
Mötet har två teman:


Förvaltningsplaner

Byanätsforum har tagit fram en ny mall till Förvaltningsplan till oss fiberföreningar. Magnus Andersson från Byanätsforum kommer till oss via Zoom och ger oss en introduktion till den. Givetvis finns även möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på dokumentet.
Läs gärna igenom mallen innan mötet – den finns här.
 Efter en fikapaus har vi sen ett pass om

Kommunikation och nätverkande

Eva Andersson från styrelsen presenterar en del tankar och idéer kring hur vi ännu bättre kan dra nytta varandra. Verktyg för att öka kommunikationen mellan fiberföreningarna presenteras och exempel på framtida samverkansformer diskuteras.
Givetvis blir det även lite annan information från oss i styrelsen.
Vi vill gärna veta hur många som deltar både fysiskt och via Zoom, skicka anmälan senast 7:e november till: fibernatgotland@gmail.com

Välkomna!
Styrelsen