Inbjudan till Stormöte med mera 

Facebook grupp

För att förenkla hanteringen av information och för att ni som medlemsföreningar skall få lättare att komma åt information har Fibernät Gotland startat en Facebook-grupp. På så sätt kan ni enkelt få överblick över information och kan anmäla er till kommande evenemang. Dessutom kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till andra föreningar. Länk till gruppen finner ni längre ner i detta mail. För att det skall vara möjligt för alla styrelsemedlemmar att få tillgång till informationen framöver är det därför viktigt att ni vidarebefordrar detta till era styrelser.

Stormöte i Källunge

Tyvärr fick vi inte till något stormöte i februari, men vi satsar desto mer på stormöte i mars istället.

Tid: 19:e mars kl 19
Plats: Källunge Bygdegård

Bland punkterna på kvällen kommer att vara besök av Christer Stoltz som är beredskapschef på Region Gotland som skall prata om krisberedskapen på Gotland.

Anmälan sker i ett evenemang som är upplagd i den nyskapade Facebook-gruppen eller till info@fibernatgotland.se

Datum för Föreningsstämma

Fibernät Gotland kommer att hålla föreningsstämma den 2:a april kl 19 i Eskelhems Bygdegård. Formell kallelse kommer vid senare tillfälle i enlighet med stadgarna. Evenemanget är upplagt i Facebook-gruppen så att det går redan nu att anmäla sig. Har ni några motioner ni vill lämna in så skall de vara styrelsen tillhanda senast den 19:e mars. Som tidigare utses valberedning till stämman via ett roterande schema. Valberedningen till detta år är i full gång, men det vara en idé att nästa års valberedning är medvetna om sitt kommande uppdrag redan nu. Nästa år är det Dalhem, Bro och Levide som skall utse en person vardera att delta i valberedningens arbete.

Föreningsinventering

För att vi skall kunna fakturera korrekt serviceavgift och kunna kontaka er ber vi er att fylla i DETTA formulär. Där får ni svara på antalet aktiva anslutningar och kontaktuppgifter till föreningen och en utsedd kontaktperson. Genom att fylla i kontaktperson godkänner ni att Fibernät Gotland lagrar denna personuppgift i enlighet med GDPR.

Lämna ett svar