Hur nöjd är du med BRS Networks tjänster?

Den 30 september träffar ordförande Bernt Petterson och v ordf Eva Andersson BRS för den årliga träffen där vi bl a redovisar enkäten där ni medlemmar berättat hur pass nöjda ni är med BRS Networks tjänster.
Fyll gärna i enkäten nedan, om du inte redan gjort det

Tack för att du deltar i undersökningen, det hjälper BRS Networks att optimera sina tjänster och det gynnar både din egen och andra föreningar.