Hemsida för fiberförening efter färdigbyggt nät

Under styrelseutbildningen i maj diskuterade vi att flera föreningar inte har uppdaterat sin hemsida sedan fibernätet blev färdigbyggt. Det krävs uppdateringar av hemsidan för att nuvarande och blivande medlemmar skall få relevant information. Deltagarna på kursen var dock osäkra på hur informationen skulle formuleras och efterfrågade att Fibernät Gotland skulle ta fram en mall med exempelinformation. Vi har därför tagit fram en exempelsida för med all relevant grundinformation som behövs för en fiberförening i drift. Sidan är dessutom nedladdningsbar i så fall någon förening vill bygga om sin sida med denna information som grund.

Länk till sidan är: http://grundsida.fibernatgotland.se/

Lämna ett svar