Framtida förväntningar på fibernäten

Fiberföreningarna på Gotland står inför ett skifte från en byggandefas till en förvaltandefas. Förvaltningen ställer nya krav på föreningarna. Styrelsen i Fibernät Gotland har satt ihop ett dokument där man går igenom de krav som kommer att ställas på fiberföreningarna inom en snar framtid för att det nybyggda nätet skall fylla sin fulla potential som en viktig del av samhället och hur en paraplyorganisation skulle kunna hjälpa föreningarna med det man själva inte har möjlighet till.

Detta dokument kan ses som grunden till ett arbete som Fibernät Gotland kommer att arbeta med framöver. Fler punkter kom upp under diskussionsdelen av föreningsstämman. En sammanställning från dessa diskussioner kommer att publiceras i samband med nästa nyhetsbrev. Därefter kommer diskussionerna fortsätta på medlemsmöten.

ikonka-PDF.jpg

Framtida förväntningar på fibernäten

Lämna ett svar