Föreningsstämma

Samtliga medlemsföreningar kallas härmed till 2020 års ordinarie föreningsstämma med Fibernät Gotland ekonomisk förening. Denna kallelse distribueras till den officiella e-postadress respektive medlemsförening rapporterat in till Fibernät Gotland. Om ni önskar ändra den så hör av er till fibernatgotland@gmail.com

Datum: 30/6 2020 kl 19.00
Plats: Sanda bygdegård (Adress; Sanda Sandgårde 196)
Vi kommer att vara utomhus på Basarplatsen vid bygdegården. Bänkar finns att sitta på, vill man ha bekvämare sittplats får man gärna ta med det själv. Vid regn blir mötet i bygdegården.

Dagordning för stämman finnas att ladda ner här.
Årsredovisning för 2019 och övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga här. För att undvika onödig smittspridning ser vi gärna att ni skriver ut dem själva hemma och tar med. En mindre upplaga finns tillgänglig på plats.
Ombudsregistrering sker på plats.
Om någon förening har en fråga ni vill väcka på föreningsstämman så ska den enligt stadgarna anmälas till styrelsen senast två veckor före stämman.

Olof Nysten kommer efter stämman att berätta om den gemensamma operatörsförhandling som har startats under våren.

Efter mötet bjuder vi också på enklare förtäring och kaffe.

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen Fibernät Gotland

Lämna ett svar