Ur Fibernät Gotlands nyhetsbrev i januari 2022

Funktionärskvällen den 19 januari är inställd! 

Då pandemin har satt fart igen blir vi dessvärre tvungna att ställa in vår planerade funktionärsträff.
Vi längtar alla efter att få ha fysiska träffar igen men vi måste acceptera situationen som den är just nu. Men vi ser framåt och föreningens plan är att flytta fram mötet till någon gång i vår då det åter är okej att träffas fysiskt
Så ha tålamod. Vi återkommer

Valberedningen – en av föreningens viktigaste uppdrag.  

Har du tänkt på att valberedningen är en av föreningens viktigaste funktioner. Att den fungerar bra är avgörande för föreningens framtida existens.
Vi vet ju att det är en tuff uppgift att hitta personer att välja in som ledamöter, så låt oss hjälpas åt att inför stämman 2022, hjälpa valberedningen med namn på engagerade personer.
Årets valberedning har kommit igång och behöver tips på nya ledamöter till vår styrelse.
Därför ber vi er i föreningarna att berätta för valberedningen om ni känner till några lämpliga kandidater att kontakta.
Vänd er till Tage Appelqvist på tageappelqvist@hotmail.com eller 070-8940852.

 Datum för årets stämma.

Nu har vi planerat för Årsmöte så boka den 20 april i era kalendrar. Mer information kommer senare.
Hoppas vi ses då!

 Valberedningen – en av föreningens viktigaste uppdrag.  Årets valberedning har kommit igång och behöver tips på nya ledamöter till vår styrelse.
Därför ber vi er i föreningarna att berätta för valberedningen om ni känner till några lämpliga kandidater att kontakta.
Vänd er till Tage Appelqvist på tageappelqvist@hotmail.com eller 070-8940852.

 

Möte med BRS 

Fibernät Gotlands Styrelse träffade i november representanter för BRS Networks för att följa upp serviceavtalet. Med oss hade vi de synpunkter som ni från föreningarna skickat in till oss – förvisso till största delen positiva tillrop men även synpunkter på att återkopplingen kan bli bättre.

Vi träffades ett företag i stark tillväxt präglat av god ordning och reda och fick bland annat veta att det nu är 30 föreningar som har serviceavtal med BRS i någon form. Några få har tecknat avtal gällande samtliga optioner medan merparten alltjämt har grundavtalet med någon enstaka option. Under 2021 har BRS hanterat totalt 134 serviceärenden vilket kan jämföras med 160 året innan. I 98% av fallen är inställelsetiden en dag eller snabbare vilket ligger väl under den avtalade maxtiden.

Vi fick också en uppmaning att i större utsträckning använda e-post för felanmälningar. Både vi och BRS förstår att den som felanmäler gärna vill prata med en person men för att dokumentationen ska bli korrekt underlättar det om vi också felanmäler via e-post. Har ni ringt i felanmälan komplettera då med en e-post direkt efter.

Till sist fick vi också med oss en uppmaning till föreningarna att tänka på löpande underhåll av nodhus och fysiskt nät. Kontrollera fläktfilter, se över antal switchar i noderna etc. Det passar då bra att ni i föreningen ser till att upprätta en förvaltningsplan på så sätt som vi diskuterade på stormötet i Sanda.

Stormötet i Sanda

 Kvällen den 9 november hade föreningen ett stormöte i Sanda bygdegård. Vi var 14 personer på plats och 6 personer var med digitalt via ZOOM.

Vi fortsatte tidigare diskussioner om hur Fibernät Gotland kan hjälpa och stötta medlemsföreningarna.
Våra medlemsföreningar har samma problem som övrig föreningsverksamhet. Hur ska en föryngring ske i våra styrelser? Kommer de små fiberföreningarna att överleva? Vill vi ha den utveckling som skett inom elektrifieringen av Sverige? Fortsättning lär följa.

Text och bilder: Agneta Lippman

Inbjudan

Stormöte 9 november 19:00 i Sanda Bygdegård

Fibernät Gotland bjuder nu in till årets första (och sista) fysiska stormöte. Mötet genomförs som ett hybridmöte där det även är möjligt att delta via Zoom.
Mötet har två teman:


Förvaltningsplaner

Byanätsforum har tagit fram en ny mall till Förvaltningsplan till oss fiberföreningar. Magnus Andersson från Byanätsforum kommer till oss via Zoom och ger oss en introduktion till den. Givetvis finns även möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på dokumentet.
Läs gärna igenom mallen innan mötet – den finns här.
 Efter en fikapaus har vi sen ett pass om

Kommunikation och nätverkande

Eva Andersson från styrelsen presenterar en del tankar och idéer kring hur vi ännu bättre kan dra nytta varandra. Verktyg för att öka kommunikationen mellan fiberföreningarna presenteras och exempel på framtida samverkansformer diskuteras.
Givetvis blir det även lite annan information från oss i styrelsen.
Vi vill gärna veta hur många som deltar både fysiskt och via Zoom, skicka anmälan senast 7:e november till: fibernatgotland@gmail.com

Välkomna!
Styrelsen

Välkommen till höstens fiberkurs!

Välkommen till höstens fiberkurs för styrelsemedlemmar i Gotlands fiberföreningar.
Vi träffas i Bro Bygdegård den 21/4 kl 19,00 där Stig Petterson skall berätta och svara på frågor om tekniken bakom våra fibernät.

Om kursen:
Kursen hålls i vanlig ordning under två kvällar, där deltagarna på första kvällen får en grundläggande överblick över tekniken i fibernäten med mera medan den andra ger insikt i vad en ekonomisk förening är samt vad man behöver tänka på i styrelsearbetet. Kurserna har varit välbesökta och har fått mycket gott omdöme i kursutvärderingarna.

Anmäl dig via mail och vi vill att du anger vilka som deltar och namnet på din förening.
Lite fika fixar vi till som vanligt, och du träffar de nya styrelseledamöterna och vilka vi är kan du läsa om här
Det blir ett bra tillfälle att få diskutera om vad ni vill ha och behöver från oss i styrelsen

Notera också den 28 september i din kalender- då träffas vi i Eksta bygdegård och lyssnar på Olof Nysten som berättar om styrelsearbete.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

KALLELSE  

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 

FIBERNÄT GOTLAND 2021 

Samtliga medlemsföreningar kallas härmed till 2021 års ordinarie föreningsstämma med Fibernät Gotland ekonomisk förening. Denna kallelse distribueras till den officiella e-postadress respektive medlemsförening rapporterat in till Fibernät Gotland. Om ni önskar ändra den så hör av er till fibernatgotland@gmail.com 

Datum: 18/5 2021 kl 19.00 

Plats: Via Zoom 

Anmälan: Registrera dig i Zoom som via denna länk: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsc-igpjMpEtL602a-iofisVSy0WSEaWEr

I formuläret anger ni vem som är ombud för föreningen vid stämman så att vi enkelt kan upprätta röstlängd i mötets början. 

Dagordning för stämman finnas att ladda ner här.

Årsredovisning för 2020 och övriga handlingar inför stämman tillsänds de som anmält sig senast den 16/5.  

Om någon förening har en fråga ni vill väcka på föreningsstämman så ska den enligt stadgarna anmälas till styrelsen senast två veckor före stämman men då kallelsen kommer ut sent så förlänger vi den tiden till lördag 8/5..  

Vi kommer efter stämman att diskutera hur vi går vidare med frågan om gemensam försäljning av svartfiber. 

VARMT VÄLKOMNA! 

Styrelsen Fibernät Gotland 

Nyhetsbrev mars 2021

Det var länge sen vi skickade nyheter till er i fiberföreningarna men det har trots allt hänt saker och nu har vi ett par aktiviteter på gång. Här kommer lite nyheter och information från styrelsen.

Svartfiber

Styrelsen har arbetat vidare med uppdraget från stämman i somras: ”Utreda möjligheten till gemensam svartfiberförsäljning”. Vi har nu en idé om hur detta skulle kunna bli verklighet och vi har bland annat varit i kontakt med Stadsnätsföreningen för att undersöka möjligheterna med att ansluta oss till deras lösning Cesar2. Därför bjuder vi nu in till:

Stormöte om svartfiber

När: Den 24 mars klockan 18:00

Plats: Digitalt via Zoom

Program:

18-19 Försäljning av Svartfiber. Möjligheterna för fiberföreningar och information om marknadsplatsen Cesar2, Jimmy Persson från Stadsnätsföreningen

19-20 Fibernät Gotlands roll. Hur skulle Fibernät Gotland kunna agera ”återförsäljare” av fiberanslutningar i medlemsföreningarnas nät?, Mikael CK & Olof N

20-20:30 Övriga frågor och Avslutning.

Anmälan: fibernatgotland@gmail.com.

Vi behöver e-postadresser till alla som ska delta för att kunna skicka ut länk till mötet Senast 22/3

Årsstämma

Styrelsen planerar att genomföra årsstämman på kvällen tisdag den 18 maj. Det blir med stor sannolikhet en digital stämma men vi återkommer närmare med kallelse och information.

Byanätsforum –Nationell intresseförening

Den 1 mars bildades Byanätsforum ideell förening. Målet är att föreningen ska bli en stark kraft för att driva fiberföreningarnas frågor samt att vara till nytta för medlemsföreningarna genom erfarenhetsutbyte och gemenskap. Vår egen Eva Andersson i Bro fiber är en av de nyvalda styrelseledamöterna!

Vi rekommenderar alla våra medlemsföreningar att bli medlemmar så att föreningen kan växa sig stark!

Det kostar 200:-plus 1:-/aktiv anslutning och år.

Mer information finns på Byanätsforums hemsida: https://www.byanatsforum.se/

Byanätforums nationella konferens

Byanätsforums nationella konferens

 

Som ni kanske sett håller Byanätsforum en nationell konferens den 12 november med ett gediget program. Vi från styrelsen i Fibernät Gotland bjuder in er alla att gemensamt delta i den och har därför bokat in oss på på Lövsta. Vi ser det som ett tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter samtidigt som vi tar del av nyttig information från föredragshållarna.

Tidpunkt: torsdagen den 12 november kl 17:00-21:30 (Nationella konferensen pågår 17:30-21:00)

Plats: Stora Konferenssalen på Lövsta i Roma.

Anmälan: senast tisdag 10 november till fibernatgotland@gmail.com

Förtäring kommer att finnas tillgängligt

Med tanke på coronaläget kommer vi inte ta emot mer än 50 personer och om det skulle bli fler meddelar vi de föreningar som anmält många att de får decimera antalet.

Mer information om programmet och föredragshållarna i den nationella konferensen finns här:

Byanätsforums nationella konferens 2020.

Givetvis går det också bra att ansluta sig hemifrån men passa gärna på att träffa dina fiberkollegor från andra föreningar.

 

Välkomna

Föreningsstämma

Samtliga medlemsföreningar kallas härmed till 2020 års ordinarie föreningsstämma med Fibernät Gotland ekonomisk förening. Denna kallelse distribueras till den officiella e-postadress respektive medlemsförening rapporterat in till Fibernät Gotland. Om ni önskar ändra den så hör av er till fibernatgotland@gmail.com

Datum: 30/6 2020 kl 19.00
Plats: Sanda bygdegård (Adress; Sanda Sandgårde 196)
Vi kommer att vara utomhus på Basarplatsen vid bygdegården. Bänkar finns att sitta på, vill man ha bekvämare sittplats får man gärna ta med det själv. Vid regn blir mötet i bygdegården.

Dagordning för stämman finnas att ladda ner här.
Årsredovisning för 2019 och övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga här. För att undvika onödig smittspridning ser vi gärna att ni skriver ut dem själva hemma och tar med. En mindre upplaga finns tillgänglig på plats.
Ombudsregistrering sker på plats.
Om någon förening har en fråga ni vill väcka på föreningsstämman så ska den enligt stadgarna anmälas till styrelsen senast två veckor före stämman.

Olof Nysten kommer efter stämman att berätta om den gemensamma operatörsförhandling som har startats under våren.

Efter mötet bjuder vi också på enklare förtäring och kaffe.

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen Fibernät Gotland

Nyhetsbrev September

Byanätsforums Nationella Konferens

Som vi meddelat tidigare kommer Byanätsforum att anordna en konferens, där Fibernät Gotland står som medarrangör, som går att följa på distans. Nu är även lokal på Gotland klar.

Tid: 10 oktober kl 18
Plats: Ljusgården, Region Gotland, Visby

Mer information finner ni HÄR. Anmälan sker senast den 30:e september till info@fibernatgotland.se eller via Facebook-gruppen. Efter det nationella programmet tar ett lokalt program över där vi kommer att prata om LORA-nätet och Byanätsforums arbete med förvaltningsplaner för fiberföreningar.

Fiberkurs

Det finns ännu möjlighet att anmäla sig till fiberkursen. Sista anmälningsdag är 11:e september. Mer information finner ni på vår hemsida eller vår Facebook-grupp. Den första kvällen kommer att vara i Dalhem Bygdegård den 18:e september och den andra i Kräklingbo Bygdegård den 25:e september. Vid båda tillfällena börjar kursen kl 19. När vi är i Kräklingbo har vi fått möjlighet att titta närmare på deras fibernod.

Framtida stormöten

Nästa stormöte planeras till någon gång i november månad. Mer information kommer.

Vi i styrelsen brukar komma på ämnen till stormöten som känns aktuella och relevanta, men vad vill ni prata om? Skicka gärna in ämnen ni skulle vilja att vi tar upp eller som ni skulle vilja ta upp själva till vår e-post.

Förhandling av utgående avtal

Det börjar närma sig tiden då flera fiberföreningars avtal med operatörerna går ut. Fibernät Gotland kommer under hösten att bjuda in till möte med de föreningar vars operatörsavtal går ut under 2021 och 2022 för att se om det finns intresse att förhandla tillsammans.

Nyhetsbrev Maj 2019

Stormöte

Den 4:e juni kl 19 kommer vi att anordna ett stormöte i Halla Bygdegård. Huvudpunkten på mötet är att BRS kommer för att presentera serviceavtalet som Fibernät Gotlands styrelse har förhandlat fram. Avtalet innehåller stora nyheter, som bland annat optioner att BRS skall förvalta nätet, att  så kom om ni har möjlighet. BRS bjuder på förtäring.

Anmälan senast 31:a till fibernatgotland@gmail.com

Fiberkurs

Under hösten kommer vi åter att anordna utbildningar för styrelseledamöter i fiberföreningar. Upplägget är som tidigare med uppdelning på två kvällar, där första kvällen handlar om styrelsearbete i en ekonomisk förening och andra kvällen är mer inriktad på fiberteknik med mera. Kursen är öppen för alla ledamöter men fokus kommer att vara på att nyvalda styrelseledamöter skall lära sig vad styrelsearbetet går ut på.

Utbildningskvällarna kommer att vara 18:e och 25:e september och lokal meddelas tidigare. För att få reda på om det finns intresse av en sådan kurs ger vi ett extra incitament att anmäla sig tidigt. Den som anmäler sig innan midsommar kommer att betala 750 kr och fram till sista anmälningsdag den 11:e september kommer det att kosta 1200 kr. Lokal meddelas senare.

Byanätsforurms nationella konferens

Den 10 oktober kommer byanätsforum att anordna en nationell konferens med ett antal intressanta talare, bland annat digitaliseringsminister Anders Ygeman. För att så många som möjligt skall kunna delta kommer konferensen att gå att följa på distans. Ett av dessa ställen kommer att vara någonstans på Gotland. Ni kommer att få en mer formell inbjudan vid senare tillfälle med mer information.

Årsstämman

I april anordnade Fibernät Gotland årsstämma i Eskelhems Bygdegård. I samband med stämman presenterade Tommy Nilsson från Byanätsforum vad de gör för att stödja fiberföreningarnas arbete. Minnesanteckningarna hittar ni HÄR. Tack för alla som deltog på mötet.